2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Uoliai tarnavęs žmonėms

A†A kun. Aloyzas Liudas LIDEIKIS
(1937 05 08–1965 04 14–2014 03 07)

Vyskupai ir kunigai prie
kun. Aloyzo Liudo Lideikio karsto

Kovo 7-osios rytą amžinybėn iškeliavo Telšių vyskupijos Švėkšnos parapijos rezidentas kun. Aloyzas Liudas Lideikis. Jis gimė 1937 m. gegužės 8 d. Šakynos parapijos (Šiaulių r.) Mikutaičių kaime, mokėsi Šakynos septynmetėje ir Gruzdžių vidurinėje mokyklose. 1960 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs 1965 m. balandžio 14 d. drauge su dar septyniais kurso draugais tuometinio Telšių vyskupo Petro Maželio įšventintas kunigu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija