2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Atmintis

Mirė skulptorius Kazimieras Kisielis

Skulptorius Kazimieras Kisielis
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Vasario 28 dieną mirė skulptorius Kazimieras Kisielis. Jis gimė 1926 m. kovo 26 d. Išlaužuose, Pagirio valsčiaus Ukmergės apskrityje, mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, lankė režisieriaus Juozo Miltinio dramos studiją, metus studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Po šių studijų K. Kisielis atsidūrė tarp tuometinio Vilniaus dailės instituto studentų. Skulptoriaus diplomą jis įgijo 1952 metais. Anot Dailininkų sąjungos pranešimo, menininkas sukūrė savitą monumentaliosios dekoratyvinės skulptūros stilių, susietą su aplinkos architektūra. K. Kisielis sukūrė dekoratyvinių skulptūrų („Žvejys“ (1958), 1971 metais pastatyta Klaipėdoje; „Bangpūtys“, Klaipėda (1977); „Džiaugsmas“ (1970) „Šv. Kristoforas“ (1996); „Martynas Mažvydas“ (1977), Lietuvos nacionalinė biblioteka Vilniuje), monumentalių skulptūrų („Šauklys“ (1998), Šilalė; „Laiminu. Žuvusiems už laisvę“ (2003), Panemunis), skulptūrinių kompozicijų, portretų („Antanas Strazdas“, 1965 m.; „Alfonsas Ambraziūnas“, 1987 m.), antkapinių paminklų. Jo kūrinių turi įsigijęs Lietuvos dailės muziejus. 2006 metais K. Kisielis buvo nominuotas Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai. 1986 metais jam suteiktas Lietuvos nusipelniusio meno veikėjo vardas, 2006 metais – Panevėžio rajono Garbės piliečio vardas.

K. Kisielis Ramygaloje pastatė paminklą „Sopulingoji“, skirtą šio krašto žuvusių partizanų, politinių kalinių ir tremtinių atminimui. Kitas jo paminklas „Laiminu. Žuvusiems už laisvę“, vaizduojantis angelą išskėstais sparnais, iškilo Panemunyje (Rokiškio r.), skirtas žuvusiems Panemunio valsčiaus partizanams pagerbti.

Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija