2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Apie Nepriklausomybės kainą

Rūta Averkienė

Varėniškiai Nepriklausomybės
atkūrimo metines švenčia su
Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis

VARĖNA. 24-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines miestas sutiko prasmingais renginiais. Kovo 11-ajai skirtas renginys prasidėjo šv. Mišiomis Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Jas už Lietuvos laisvę aukojo šios parapijos klebonas, dekanas kun. Justinas Aleknavičius. Po šv. Mišių šventinis minėjimas-koncertas vyko prie savivaldybės. Pakilią nuotaiką kūrė ne tik šviečianti pavasario saulė, bet ir rankose plevėsuojančios trispalvės vėliavėlės, margaspalviai balionai bei šypsenos šventės dalyvių veiduose. Renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Tylos minute buvo pagerbti visi žuvusieji už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę. Jaunuoliai padėjo gėlių krepšelius prie Nepriklausomybės paminklo ir savanorių kapų Senojoje Varėnoje. Gražia lietuviška daina šventės dalyvius pasveikino vokalinės grupės „Bruknelė“ solistė Laura Rameikaitė. Drauge su rajono savivaldybės vadovais, darbuotojais, miesto gyventojais šventinime minėjime dalyvavo ir nemažai miesto svečių. Su švente pasveikino Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas. „Ta Kovo 11-oji, sekmadienis, mums visiems laikams išliko įsimintina ir svarbi. Pirmieji laisvės metai mums nebuvo lengvi, nes aplink dar žvangėjo okupacinės kariuomenės tankai... Šiandien Lietuvai toliau einant nepriklausomybės keliu, neturime pamiršti tų žmonių, kurie vardan Lietuvos savo gyvybes paaukojo ant laisvės aukuro. Žinoma, ir šiandien Lietuvoje ne viskas yra taip, kaip norėtųsi, tačiau viskas priklauso nuo mūsų pačių (...). Šiomis dienomis, kai pasaulyje vyksta grobuoniški išpuoliai, kaip niekad galime įvertinti Nepriklausomybės kainą. Šiandien kviečiu Jus solidarizuotis su kenčiančia ir beveik okupuota Ukraina, okupuota tų pačių „draugų“, kurie niekaip negalėjo susitaikyti su Lietuvos Nepriklausomybe. Ukrainos įvykiai mums dar kartą parodo, kaip svarbu turėti laisvę. Labai svarbu ne tik žodžiais mylėti savo kraštą, tad visus kviečiu savo iniciatyvomis ir gražiais darbais puošti ir turtinti savo gimtinę ir Lietuvą...“ – linkėjo rajono vadovas. Jis kvietė renginio dalyvius pasirašyti Ukrainos palaikymo peticiją, kuri bus perduota Ukrainos ambasadai Lietuvoje. Ukrainai ir jos žmonėms palaikyti nuskambėjo Ukrainos himnas, varėniškiai skandavo: „Ukraina, Lietuva“, drauge su trispalvėmis renginio dalyvių rankose plevėsavo ir Ukrainos vėliavėlės, o kai kurių žmonių akyse suspindėjo ašaros. Prie staliuko, kur buvo renkami parašai už Ukrainą, nusidriekė ilga norinčių pasirašyti eilė.

Šventinio renginio dalyviams lietuviškas dainas dovanojo Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunučių choras, vadovaujamas Loretos Tiškienės, ir jaunių choras „Varėnė“ (vadovė – Ilona Zalanskienė), Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ (vadovė – Ramona Velžienė), Varėnos kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ (vadovė – Ilona Zalanskienė), Varėnos kultūros centro vokalinė grupė „Bruknelė“ (vadovė – Asta Kašėtienė). Koncerto pabaigoje dainorėliai į dangų paleido geltonus, žalius ir raudonus šventinius balionus.

Po šventinio minėjimo prie Savivaldybės rinktasi į Kultūros centrą. Čia vyko teatralizuota pokario dainų popietė „Bunkerių paukščiai“. Ji tarsi skaudus pokario ir daugelio mūsų šeimų istorijos aidas ne vienam dalyvavusiam suvirpino pačias jautriausias sielos stygas. Popietėje buvo dainuojamos dainų autoriaus ir atlikėjo Alberto Antanavičiaus dainos apie pokarį, kurios netrukus klausytojus pasieks 28 dainų kompaktinėje plokštelėje „Bunkerių paukščiai“. Varėniškius su iškilia švente pasveikinęs A. Antanavičius sakė, jog jo sukurtos dainos – lyriniai pasakojimai apie tuos, kurie savo gyvybes paaukojo ant laisvės aukuro, apie išvežtus į Sibirą, tuščius namus, iškirstus sodus ir, aišku, apie tai, kas tuo sunkiu pokario laikotarpiu palietė beveik kiekvieno iš mūsų šeimas. A. Antanavičius yra sukūręs ne vieną dainą apie Varėnos rajono miestelius ir kaimus. Skaudų pokarį ir partizanų drąsą liudijo scenoje rodomos partizanų kasdienybės, kovų bei jų žudynių nuotraukos, o scenoje „laužą“ kūrenę „partizanai“ – Lietuvos kariuomenės uniforma apsirengę jaunuoliai – tarsi priminė, kokie jauni vyrai, beveik vaikai, tuomet pasiryžo ginti tai, kuo mes dabar didžiuojamės. Renginyje dalyvavo ir generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos kadetai. A. Antanavičiaus dainas atliko pats autorius bei Varėnos kultūros centro vokalinė grupė „Bruknelė“, vadovaujama Astos Kašėtienės, Varėnos kultūros centro jaunimo kapela „Grūda“, vadovaujama Irmanto Čepaičio, Judita Jakubavičiūtė. Šventinės popietės dalyvius pasveikino Seimo narys Artūras Paulauskas. Seimo narys varėniškis Gediminas Jakavonis perskaitė Algimanto Černiausko „Partizanų motiną“. Renginio metu padėkomis ir suvenyrais buvo pagerbti mokinių konkurso „Lūšys“ laureatai.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija