2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Įvertinimai ir padėkos

Bronius VERTELKA

Parodos vertinimo komisijos
nariai: (iš kairės) Molėtų
dailės galerijos vadovė tapytoja
Aistė Gabrielė Černiūtė, Alantos
dvaro uziejaus-galerijos vėdėja
tekstilininkė Rasa Leonavičiūtė
ir dailės mokytojas skulptorius
Vidas Steponavičius

Dailininkė restauratorė
Teresė Blažiūnienė linkėjo
širdyse nešioti gėrį

Rajono meras Stasys Žvinys
sveikina premijos už kūrybinius
ieškojimus nespalvotoje fotografijoje
laureatę Šarūnę Katinaitę.
Viduryje – Molėtų krašto muziejaus
direktorė Viktorija Kazlienė

Galerijoje nemažai vietos
skirta fotografijoms

MOLĖTAI. Nepriklausomybės atkūrimo metinėms skirti renginiai kovo 11-ąją mieste prasidėjo K. Umbraso literatūrinės premijos konkursui pateiktų darbų aptarimu ir XVI dailės ir fotografijos parodos-konkurso atidarymu Molėtų dailės galerijoje. 21-ąjį kartą surengtam literatūriniam konkursui šiemet savo kūrinius pateikė 6 kūrėjai, o dailės ir fotografijos konkursui – 55 rajono menininkai. Penkiolikai jų buvo įteiktos premijos. Muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė sakė, jog menui gabūs žmonės iš Molėtų regiono pristatė tai, ką sukūrė per metus. Dalyvauti parodoje turėjo teisę ne vien Molėtuose ar jų apylinkėse gyvenantys, bet ir kitur likimo nusviesti menininkai. Vedini pilietinės pareigos, iš anksto savo darbų atnešė netgi įsikūrusieji už Lietuvos ribų ir trumpam į tėvynę atvykę paviešėti. Paroda unikali tuo, kad vienoje erdvėje sugebėta sutalpinti įvairių meno žanrų kūrinius, ir dar vykstant remontui. Sudėtingą ir atsakingą darbą puikiai atliko galerijos vedėja dailininkė Aistė Gabrielė Černiūtė.

Kūrinius vertino profesionali komisija. Į parodos pristatymą jos pirmininkė Dailės akademijos dėstytoja doc. Onutė Petkevičiūtė atvykti negalėjo, bet perdavė savo pastabas. Buvo čia ir jos darbų – papuošalų iš porceliano. Negalėjo dalyvauti Jonas Danauskas ir Mindaugas Černiauskas – jie padėjo įvertinti fotografijos darbus. Vertinimo komisijos nariai buvo galerijos vadovė A. G. Černiūtė, Alantos dvaro muziejaus-galerijos vedėja tekstilininkė Rasa Leonavičiūtė ir molėtiškis dailės mokytojas Vidas Steponavičius. Tylos minute pagerbtas šviesus menininkės Marijos Kaikarienės atminimas – buvo žinoma ir kaip parodos dalyvė, ir kaip meno kūrinių vertintoja. Šiemet atvežtas jos paskutinis darbas. Tapytoja A. G. Černiūtė prašė paraginti kaimynus, kurie galbūt nedrįsta viešai parodyti savo darbų. Kurdamas žmogus parodo, koks jis yra, kitaip jo neįžvelgsi. Kalbėjusioji pageidavo, kad kitoje darbo pusėje būtų užrašyta, ką tuo norėjo pavaizduoti, kad galėtų jį tinkamoje vietoje pakabinti. „Kai gauni tuščią, be jokio pavadinimo, imi sukti galvą, kurioje vietoje jį tiktų padėti. Norisi padaryti kuo geriau ir kad tas darbas būtų pagerbtas, būtų matomas ir gerai įvertintas“, – sakė tapytoja. Ji kalbėjo ir apie spalvų derinimą – su jomis būtina mokėti susišnekėti, užmegzti dialogą.

Tekstilininkė R. Leonavičiūtė pateikė vieno žymaus menininko žodžius, kad kūryba, menas žmogų apvalo nuo kasdienybės dulkių. Kurdamas jis sugeba akylai stebėti aplinką, nenugrimzta į rutiną.

Skulptorius V. Steponavičius tryško džiaugsmu, kad viena erdvė sugebėjo priimti daug įvairių darbų. Tai – puikus pavyzdys, kai liaudies menas neišskirstomas ar neišdalinamas, jis nesislapsto atskiruose kambarėliuose. Atėjęs matai visą meno kūrinių spektrą – nuo tapybos iki fotografijos ar siuvinėjimų. Tradicija rengti parodas turi nenutrūkti.

Su atrinktais darbais respublikinei tautodailės parodai, kurią tikimasi atidarymas liepos 3 dieną Vilniaus taikomosios dailės muziejuje, supažindino Molėtų muziejaus darbuotoja Nijolė Aleinikovienė.

Menininkas Donatas Ivanauskas rodė atsineštą savo tėvo Leopoldo Ivanausko 1939 metų vasarą fotografuotą ir įrėmintą nuotrauką. Ji daryta jam parvykus atostogų iš Kauno Jėzuitų gimnazijos.

Šventės proga dailininkas akcentavo, kad turime branginti išsikovotą laisvę, ji yra nenuperkama. Dailininkė restauratorė Teresė Blažiūnienė, nuolatinė parodos dalyvė, pastebėjo: „Būkime laisvi visur ir visada, savo širdyse neškime gėrį ir šviesą. Prašykime Dievo palaimos Molėtų krašto žmonėms“. Nepriklausomybės atkūrimo šventės proga sveikino rajono meras Stasys Žvinys. Meras džiaugėsi, jog ši diena yra didžiulė likimo dovana kiekvienam iš mūsų, linkėjo, kad ji įkvėptų prasmingiems darbams, telktų eiti sunkiu ir atsakingu laisvės keliu. Kūrėjai buvo pamaloninti dovanėlėmis. Vieną iš jų gavo ir Elena Petrauskienė, tiktai pernai rudenį pradėjusi tapyti. „Anksčiau tam laiko neturėjau“, – prisipažino nuotaikingo paveikslo autorė.

Po pertraukos žmonės rinkosi į gretimai esančią salę. Čia rajono meras S. Žvinys ir Kraštotyros muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė įvardijo parodos premijų laureatus. Tokių buvo net penkiolika. Žemyna Aleinikovaitė įvertinta premija už tradicijų puoselėjimą, Teresė Blažiūnienė – už laisvės nuotaikas, Janina Čekelienė – už spalvotą nuotaiką siuvinėjimuose, Algimantas Čižas – už estetiškumą fotografijoje, Lina Dieninė – už romantiką kūryboje, Albinas Dimskus – už istorijos interpretaciją, Juozas Kanapeckas – už tradicijas reljefuose, Šarūnė Katinaitė – už kūrybinius ieškojimus nespalvotoje fotografijoje, Agnė Rita Kučinskaitė – už technišką temos sprendimą, Dovilė Laurinavičiūtė – už lietuviškos tematikos sprendimus, Laima Pacevičienė – už veltinio paveikslą, Elena Petrauskienė – už pirmuosius žingsnius kūryboje, Zenona Steponavičienė – už peizažus, Vaclovas Vilūnas – už Molėtų krašto peizažus, Ramutė Žiagūnienė – už kolekcijos vientisumą. 2014 metų K. Umbraso literatūrinės premijos I vietos laimėtoja tapo Justina Skupienė, II vietos laimėtoja pripažinta jauniausia konkurso dalyvė Molėtų gimnazijos moksleivė Goda Bržozauskaitė, III vietą pasidalijo ilgamečiai Molėtų literatų brolijos nariai poetai Nijolė Navikienė ir Benas Budrys (Varnagiris). Už pagarbą ir meilę Tėvynei ir jos istorijai, jaunatvišką pilietinę poziciją, idėjas, kūrybiškumą ir prisidėjimą prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyvos „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“ meras dėkojo ir Padėkos raštus įteikė Molėtų menų mokyklos mokytojui, skulptoriui Vidui Steponavičiui, Molėtų menų mokyklos Dailės skyriaus VI klasės mokiniams Kiprui Bržozauskui ir Mykolui Laurinavičiui, Molėtų menų mokyklos direktoriui Kazimierui Tučinskui, Molėtų r. savivaldybės administracijos Statybos ir vietinio ūkio vyr. specialistui Stasiui Narkevičiui. Idėjos sumanytojai Prezidentės dovanotą vėliavą saugoti perdavė merui S. Žviniui. Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga muzikinę dovaną „Šitą žemę man likimas dovanojo“ Lietuvai dovanojo Molėtų menų mokyklos auklėtiniai.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija