2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šventė jaunatviškai

MARIJAMPOLĖ. Kovo 11-oji čia minėta jaunatviškai ir nuotaikingai. Vidudienį buvo melstasi už Tėvynę Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir kunigai. Giedojo „Šešupės“ choras. Pamoksle vysk. R. Norvila karštai ragino melstis už Tėvynę Lietuvą, piliečius, šalies ateitį. Prisimindamas Ukrainos įvykius, kvietė mąstyti ne tik apie praktinius kasdienybės reikalus, bet ir apie pamatinius dalykus valstybėje. Vyskupas džiaugėsi tuo, kas nuveikta ir pasiekta siekiant įtvirtinti Lietuvos valstybę daugiau nei per du dešimtmečius. Po šv. Mišių iškilmingo palaiminimo, sugiedota Tautiška giesmė. Paskui žmonės patraukė į J. Basanavičiaus aikštę, kur susiburti ir išradingai pasveikinti miestą ir Lietuvą jaunimo organizacijų sąšaukoje „Sveikinam Laisvę“ prie Laisvės varpo savivaldybės jaunimo organizacijas sukvietė asociacija „Marijampoliečiai“. Jauni žmonės sveikino šalies Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį gitaros garsais ir dainomis, jaudinančiais žodžiais apie Tėvynę ir jos meilę, leisdami į giedrą dangų trijų spalvų balionus. Prie iniciatyvos „Pasveikinkim Laisvę“ prisijungė Lietuvos moksleivių sąjungos Marijampolės mokinių savivaldų informavimo centras, Marijampolės Jaunųjų konservatorių lyga, Marijampolės Jaunųjų socialdemokratų sąjunga, Marijampolės kolegijos studentų atstovybė, Marijampolės Maltos ordinas. „Jaučiu, kad esame nusiteikę patriotiškai, mumyse verda veržlus lietuvių charakteris. Noriu palinkėti, kad būtume sklidini jėgų kovoti už svarbias idėjas, kad mumyse vyrautų pagarba žmogui, solidarumas, noras siekti gerovės savo artimam, o svarbiausia, kad esame pasiryžę prisiimti atsakomybę už savo valstybę, už savo tautą ir už savo artimą. Turime bendrą tikslą – Lietuvos valstybę. Kurkime ją nuoširdžiai, negailėkime jėgų, atsakingai ir pilni tikėjimo“, – sveikinimo kalboje linkėjo asociacijos „Marijampoliečiai“ pirmininkė Vaida Kelerytė. 24 Laisvės varpo dūžiais Marijampolės jaunimas įprasmino atkurtoje nepriklausomoje valstybėje išgyventus mūsų tautos metus.

Vėliau minėjimas „Šalis mana – širdis mana“ tęsėsi Kultūros centre, kur vysk. R. Norvila cituodamas palaimintąjį Joną Paulių II-ąjį išsakė mintį, jog pats žodis „Tėvynė“ kilo iš tėvo vardo, tačiau dažnai kalbame apie „Motiną Tėvynę“ ir kiekvienam neatskiriamai reikalingi tėvas ir motina – niekas jų negalės pakeisti. Jie sujungia su praeities kartomis, perduoda dvasinį ir materialinį paveldą, kurio dėka esame savo tautos vaikai, ir pabrėžė, kad visi esame ne tik Lietuvos dalis, tačiau tuo pačiu metu, kaip mums atskleidžia Šventasis Raštas, savo Kūrėjo Dievo, o kartu ir dangiškosios tėvynės vaikai, jos paveldo dalininkai. Abi šios tapatybės svarbios ir viena kitai nėra priešingos. Tiek šalies pilietis, tiek Dievo vaikas gali gyventi pilnatvėje tada, kai jis gali mylėti ir būti laisvas.

 Pilną salę susirinkusiųjų pasveikino ir Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Valančius. Jis kvietė pamąstyti, ko mus išmokė Nepriklausomybė, ką atradome, kaip pasikeitėme. Jis širdingai dėkojo visiems, kurie savo proto ir rankų jėga kuria miesto, krašto ir visos valstybės istoriją, bei įteikė Padėkos raštus aukštų įvertinimų pasiekusiems mokiniams ir kolektyvams.

Pagal Marijampolės savivaldybės informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija