2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Popiežius apie gailestingumo veikimą klausykloje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus klauso liepos
mėnesį Rio de Žaneire vykusių Pasaulinių
jaunimo dienų dalyvių išpažinčių

Gavėnios užduotys kunigams

Gavėnios laikotarpiu, kai tikintieji dažniau nei kitu metų laiku būriuojasi prie klausyklų, ryškiausias popiežiaus Pranciškaus mokymo bruožas – mintys apie Dievo gailestingumo veikimą, Atgailos sakramento praktikavimo svarbą bei ištikimą nuodėmklausių tarnystę – įgyja ypatingą aktualumą. Kaip tik apie tai Šventasis Tėvas, pasiremdamas asmeniniu kunigiškos tarnystės patyrimu, kalbėjo kovo 6 dieną vykusiame savo pirmajame Gavėnios susitikime su Romos vyskupijos kunigais. Šiame tradiciniame apaštalo šv. Petro įpėdiniui renginyje pradedant ilgą liturginį maldos kelią į Didžiojo ketvirtadienio šventumą, jis išsamiai aiškino, kad geri kunigai visada yra artimi savo žmonėms, dalijasi jų kentėjimais ir gydo sielose atsivėrusias žaizdas. Kreipdamasis į Vatikano didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje susirinkusius tūkstančius dvasininkų po Romos vyskupijos generalinio vikaro kardinolo Agostino Valinio (Agostino Vallini) įžanginio sveikinamojo žodžio popiežius Pranciškus savo parengtos kalbos tekstą papildė komentarais ir prisiminimais iš savo gyvenimo gimtojoje Argentinoje. Iškeldamas žymių nuodėmklausių pavyzdį jis pabrėžė, jog kiekvienas kunigas gautą begalinio Dievo gailestingumo dovaną gali vertingai perduoti tik, kai pirmiausia pats ją priima į savo širdį.


Žodžio prasmė glūdi veiksme

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai mintis ir žodis tampa konkrečiu veiksmu, dvasinis pradas įgyja materialaus dalyko formas. Tobuliausia būtybė – Dievas Žodis – tapo kūnu (Jn 1, 14), ir šis Jo sprendimas pranoko visus žmonijos lūkesčius, nes Jėzaus Apsireiškimo šlovės aušra nušvito Kūdikio lopšyje, paskui pasiekė viršūnę, kai Jis, prikaltas ant kryžiaus, visus pradėjo traukti prie savęs, ir, prisikėlęs iš numirusių bei pasirodęs savo mokiniams, tarsi dar kartą įsikūnijo visiems bylodamas: „Štai aš, ką iki savo mirties jums skelbiau, kas turi įvykti, viską išpildžiau. Visi mano veiksmai atitiko visas mano mintis ir žodžius. Dabar atėjo jūsų eilė ir valanda. Mano žodis visada yra tiesos pilnuma. Jei jo nuosekliai laikysitės, keisis jūsų charakteris, panašėsite į patį Dievą Žodį, ir patys tapsite gyvojo vandens čiurkšle tiems, kurie jus kasdien mato bei girdi“(žr. Jn 7, 38).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija