2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Ateitininkai pagerbė Šv. Jono Bosko relikvijas

Ateitininkai žygiuoja į Katedrą

Kaltinėnų ateitininkai prie
šv. kun. Jono Bosko relikvijų

Papilės ateitininkai prie
šv. kun. Jono Bosko relikvijų

Šv. Jono Bosko relikvijos kovo 2–16 dienomis keliavo per Lietuvą. Iki 2015 metų, kai bus minimas šventojo 200 metų gimimo jubiliejus, relikvijų kelionė baigsis Italijoje, nuo 2009 metų aplankiusi visą pasaulį. Kovo 14 dieną relikvijos pagerbtos Telšiuose. Ateitininkai iš Papilės, Varnių, Viekšnių, Kaltinėnų, Telšių ir Ukrinų rinkosi Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje, kur Vytautas Markūnas ruošė nepaprastam susitikimui. Jis gyvai pristatė kun. Jono Bosko asmenybę, darančią įtaką tikinčiųjų apsisprendimams iki šiol. Vytautas paliudijo, kad jis saleziečius rado nuvykęs į Italijos miestą Turiną, kur augo ir triūsė kun. J. Boskas. Vytautas nori būti laimingas, todėl dažnai klausia: „Ko Dievas iš manęs nori?“ ir pats atsako: „Laimingas toks gyvenimas, kai pašventi save kitų gėriui“.

Apie 800 žmonių kolona su pučiamųjų orkestru relikvijas iš Telšių katalikiškos gimnazijos atlydėjo į Telšių Katedrą. Kun. Luca Barone SDB paaiškino, kad šv. Jono Bosko relikvijos – dešinės plaštakos kaulai, patalpinti vaškinėje statuloje. Tai – ranka, kuri glostė, laimino, dalino, daug dirbo ir rinko išmaldą vargšams. Vaikų, jaunimo valandomis, mąstymais, giesme, meditacija per kun. J. Bosko artumą kreipėme žvilgsnius į Viešpatį. Skvarbiu žvilgsniu mums kryptį rodė ir diakonas Donatas Liutika. Jis pakomentavo Zachiejaus susitikimą su Jėzumi ir įgarsino kun. J. Bosko mintis. Muzikos melodijoje, giesmėje savas jautėsi ir mažas, ir jaunas, ir garbingo amžiaus sulaukęs žmogus. Vienas kito palaikymas ne tik vienija, bet ir drąsina ištvermingai maldai. Naktinį budėjimą atlaikė sesutės Jurgita ir Loreta Raudytės ir pasirūpino atkakliaisiais adoruotojais. Ir trumpas stabtelėjimas, ir naktinis budėjimas prie relikvijų įkvėpė kun. J. Bosko vidinės šviesos, vilties siekti nenykstančių vertybių, Dievo artumos.

Jurgita Paulauskaitė,
Ukrinų ateitininkų kuopos globėja

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija