2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Vaikų bei jaunimo giesmių festivalis

Vasario 22 dieną Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje, šv. Mišiomis prasidėjo respublikinis vaikų bei jaunimo giesmių festivalis „Giesmių giesmelė 2014“, skirtas Šeimos metams, Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, išaukštinimui. „Giesmių giesmelė“ yra tradicinė kiekvienų metų šventė, kurios organizatoriai yra Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapija kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo departamento švietimo ir ugdymo skyriumi (atsakingas Gintaras Balčiūnas), VDU „Rasos“ gimnazija (atsakinga muzikos mokytoja metodininkė Danutė Šiaučiūnienė).

Festivalio dalyviai šv. Mišiose garbino Viešpatį giesmėmis. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Koplyčioje susirinko 25 chorai iš įvairių Lietuvos vietų. Atvyko netgi Neringos meno mokyklos jaunučių ansamblis ir Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos jaunių merginų ansamblis, dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono, Vilniaus miesto, Vilkaviškio mokyklų chorai, Šiluvos vaikų ir jaunimo choras „Šiloja“ bei Kauno miesto muzikos ir bendrojo lavinimo mokyklų chorai ir, žinoma, parapijos vaikų choras. Šv. Mišių metu chorams dirigavo meno vadovė Irena Rimkevičienė, vargonais grojo Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos vargonininkė Dovilė Petraškienė. Koplyčioje meldėsi ir giedojo daugiau nei trys šimtai įvairaus amžiaus žmonių. Klebonas kun. D. Lukonaitis džiaugėsi vaikais bei jaunimu ir dėkojo jų vadovams bei tėveliams už rūpestį ir pasirengimą festivaliui, pakvietė visus dalyvauti festivalyje kitais metais su viltimi, kad galbūt jis vyks jau naujoje bažnyčioje. Visi dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais.

Festivalis – „Giesmių giesmelė 2014“ konkurso, kuris įvyks Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio koplyčioje gegužės 9 dieną, pradžia.

Pagal katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija