2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Senis

Edvardas ŠIUGŽDA

Rimanto Dichavičiaus nuotrauka

Kai kurie sutapimai su autoriaus gyvenimo faktais ar įvykiais tėra atsitiktiniai, o nesutapimai jokiu būdu nerodo, jog autorius būtų kitas, nei nurodyta. Tokie sutapimai ar nesutapimai tik parodo visų mūsų, tautos atstovų, bendras paieškas gyvenimo keliuose.

Autorius

(Tęsinys.
Pradžia nr. 11)

Vėl nauja stotelė. Į troleibusą įlipa daugiau keleivių. Štai trys jauni, matyt, geri draugai. Klega tarpusavyje. Ir man smagu, kad žmonės turi draugų, vertina draugystę.

Gera turėti draugų, ypač jaunystėje. Tada išmoksti vertinti ne tik draugystę, bet ir žmogų, atsižvelgti į jo blogas savybes, bet kartu ir jas pakoreguoti, padėti jų atsisakyti. Dar svarbiau – ilgai išsaugoti draugystę. Taip mes, keli moksladraugiai, nepalikome vieni kitų baigę universitetą – dažnai susitikdavome, kartais atsitiktinai, kartais įvairiomis progomis suėję arba atsitiktinai pasimatydavome, pasikalbėdavome, maloniai pabendraudavome, lankydavomės vieni pas kitus. Beveik nuolat minėdavome savo gimtadienius ir taip mes dar labiau suartėdavome. Linksmai prisimindavome vienus ar kitus mūsų gyvenimo, mokymosi ir draugystės atvejus, dažniausiai linksmus ir džiugius. Ypač gerą atmintį turintis Vytautas linksmindavo mus kartais jau pamirštais momentais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija