2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Šv. Kazimieras – jaunimo širdyse

Benjaminas ŽULYS

Parodos dalyviai prie Kauno Rotušės

Kaunas. 2013 metų spalį sukako 555 metai nuo šventojo Lietuvos karalaičio Kazimiero gimimo. Jis – Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjas. Lietuvoje dar laikomas amatininkų globėju. Šią dieną paminėjo ir Kauno katalikai, Šv. Kazimiero ordino nariai. Iškilmės įvyko Kauno Rotušėje. Čia susirinko ypač daug jaunimo, miesto mokyklų moksleivių, pedagogų. Buvo prisiminta, kad Šv. Kazimiero ordiną Kaune prieš dvylika metų įsteigė ir toliau plėtoja dabartinis miesto ceremonmeisteris Kęstutis Kazimieras Ignatavičius ir Ričardas Kliučinskas. Ordino gretos spėriai plėtėsi, džiugu, kad jas papildė jaunimas.

Minėjime buvo atidaryta jau tradicine tapusi dvyliktoji dailės akcija – projektas „Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“ tema „Amžinųjų vertybių šviesoje“. Jo sumanytojas ir organizatorius – dailės mokytojas ekspertas Šv. Kazimiero ordino riteris Aidis Augustis. Apie Šventąjį, jo taurų, šviesų ir nesavanaudį gyvenimą kalbėjo, minėjimo dalyvius sveikino Šv. Kazimiero ordino Kauno krašto komtūras, Vaižganto memorialinio buto-muziejaus vadovas Alfas Pakėnas (beje, pabrėžęs, kad Vaižgantas šv. Kazimierą itin gerbęs ir mylėjęs), buvusi ilgametė komtūrė, nūnai – vicekomtūrė verslininkė Alė Jurgaitienė, aktyvistė, verslininkė Vida Bieliauskienė, dvylika metų Ordino veikloje aktyviai dalyvaujanti Kauno Puškino vidurinės mokyklos pedagogė Ana Deduchova. Organizuojant renginį prisidėjo Miesto Švietimo ir ugdymo skyrius, Dailės mokytojų metodinis būrelis.

Svarbiausieji šventės dalyviai buvo Kauno moksleiviai, čia surengę savo meno kūrinių parodą. Paminėtini Veršvų vidurinės mokyklos moksleivių Livijos, Kotrynos ir Gintarės, „Aušros“ gimnazijos vienoliktokų Tomo ir Miglės darbai. Abu jie dailiai piešia, ateityje ketina studijuoti dizainą. Įspūdingi Tito Masiulio jaunimo mokyklos, Simono Daukanto, Stasio Lozoraičio vidurinių mokyklų, Vaižganto progimnazijos, „Varpo“ gimnazijos jaunųjų menininkų tapybos darbai, piešiniai.

A. Augustis papasakojo, kad pirmoji dailės akcija šv. Kazimiero tema įvyko 2002 m. vasario 24 d. Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Ten pat akcija vyko 2003 ir 2004 metais. Trejus metus akcija vyko Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Buvo kuriami darbai temomis „Karūna šv. Kazimierui“, „Šv. Kazimiero koplyčios langas“, „Tikėjimas. Meilė, Viltis“, „Kryžius“. Tolimesnių metų parodos adresas – Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Akcijos tema buvo „Lietuvos dvasios milžinai. Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“. Vėliau akcija persikelia į Rotušę. Kuriami darbai temomis „Šv. Kazimieras ir Kaunas“, „Šviesos ir tikėjimo tiltas tarp praeities ir dabarties“, „Laiškas šv. Kazimierui“.

Minėjimo organizatoriai susirinkusiems papasakojo, kad šv. Kazimieras kilęs iš galingos ir įtakingos ano meto valdovų Gediminaičių dinastijos. Jogaila jam – senelis, Algirdas – prosenelis, Gediminas – proprosenelis. Augo ir brendo Krokuvoje, savo tėvo karaliaus rūmuose. Didžiausią įtaką jam turėjo religinga šeimos aplinka, ypač – pamaldi motina. Būsimasis Šventasis buvo ypač imlus mokslams, mokėjo kelias užsienio kalbas, ėjo atsakingas valstybines pareigas. Bet suvokęs, kokie tušti žemiškieji žmonių reikalai, jis paskyrė savo širdį Dievui.

1602 metais popiežius Klemensas VII paskelbė Kazimierą šventuoju.

Beje,šventės organizatoriai atkreipė dėmesį, kad prieškariu Kazimiero vardu buvo krikštijamas kone kas penktas vaikas. Šiuo metu šis vardas teikiamas žymiai rečiau. Dabar vyrauja moderniški, užsienietiški, pagoniški vardai, arba net patys tėvai savo atžaloms sugalvoja vardus.

Minėjimo dalyviams nuotaiką praskaidrino koncertas, kurį surengė Maironio universitetinės gimnazijos mokinės Gabrielė Pukelytė, Saulė Paulikaitė ir Viktorija Šarauskaitė (muzikos mokytoja – Aušra Paliukaitienė).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija