2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Radviliškėnų sueiga

KAUNAS. Vasario 14-osios popietę Kultūros centre „Tautos namai“ susitiko Kauno radviliškėnai – Radviliškio krašto atstovai, prisimenantys šio krašto žmonių dvasios ir darbų didybę, išsiilgę seniai bematytų draugų ir bičiulių bendrystės. Susitikimą organizavo Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė, Radviliškėnų bendrijos pirmininkė Aldona Januševičienė ir Kauno radviliškėnų bendrijos vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Laima Sajienė. Atvyko nemaža žmonių grupė iš Radviliškio, savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Margaitienės suburta. Atvyko visi, kurie tik sugebėjo atitrūkti nuo kasdienybės darbų, kurie galėjo ir norėjo. Tylos minute buvo pagerbti per praėjusius metus į Amžinybę išėję kraštiečiai. Paminėjome artėjančią Vasario 16-ją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Dabartinius Radviliškio rajono gyventojų pasiekimus ir rūpesčius apibūdino savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė, bibliotekos direktorė A. Januševičienė. Jaunystės prisiminimais pasidalijo Kauno radviliškėnų bendrijos narės Nijolė Šidlauskienė, prof. dr. L. Sajienė ir kiti susitikimo dalyviai. Kalbėjo Kauno aukštaičių klubo pirmininkas Alfonsas Pakėnas, buvę klasės draugai ir geležinkeliečiai, nes Radviliškis – stambus geležinkelių mazgas. Prisiminėme savo tėvelius, geruosius mokytojus ir krašto šviesuolius, įskiepijusius meilės Tėvynei ir artimam žmogui jausmus, mūsų sielas praturtinusius savo išmintimi, darbais ir patarimais.

Nuotaiką sušildė Radviliškio viešosios bibliotekos muzikavimo grupė „Sidabrinė mėnesiena“ (vadovė – Vilma Merkytė). Pasidžiaugėme įdomiai organizuota kraštiečių sueiga. Turime viltį ateityje vėl susitikti.

Sueigos dalyviai buvo apdovanoti gražiais leidiniais: fotoapybraižomis „Radviliškis“, „Kviečia Radviliškio kraštas“, „Radviliškis senų iliustracijų atodangose“, periodinio žurnalo „Radviliškio kraštas“ numeriais.

Prof. Povilas DOMEIKA

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija