2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Teatro erdvę virpino dainos

Bronius VERTELKA,

Nijolė GUMBINIENĖ

Scenoje – Ruandos atstovai,
dainavę lietuviškai

Antrąją vietą solistų grupėje
pelnė Juozas Uža iš Klaipėdos
turizmo mokyklos

Antrosios vietos laimėtojai
ansamblių grupėje Mažeikių
politechnikos mokyklos Viekšnių
skyriaus dainininkai

Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės
mokyklos kapelionas kun. Pavelas
Andžejevskis (kairėje) ir mokyklos
direktorius Tautvydas Anilionis
Muzikinio teatro salėje
Autorės nuotraukos

PANEVĖŽYS. Aukštaitijos sostinės Muzikiniame teatre kovo 13-ąją vyko penktasis respublikinis dainų konkursas „Dainų pavasaris“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti bei Panevėžiui – Lietuvos kultūros sostinei. Jį organizavo Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos bendruomenė.

Į šventę suvažiavo jaunieji dainų atlikėjai iš įvairių Lietuvos vietų. Ypatinga tai, jog tarp aktyviai šiame konkurse besireiškiančiųjų Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro moksleivių buvo ir ten besimokančių jaunuolių iš tolimosios Afrikos – Ruandos Respublikos. Iš toliausiai atvykęs buvo Klaipėdos turizmo mokyklos dainininkas. Pakiliai skambėjo mokinių iš Kupiškio technologijos ir verslo, Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus, Šiaulių profesinio rengimo centro, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo ir kitų mokyklų dainos.

Renginio vedėjai Simonas Eigirdas ir Goda Vepštaitė šventę pradėti pakvietė Lietuvos himnu. Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinėje mokykloje sena tradicija himną giedoti gyvai, jį moka kiekvienas mokinys, todėl „Tautiškos giesmės“ žodžiai ir melodija skambėjo labai nuoširdžiai. Himnas giedotas atsistojus visiems buvusiems salėje.

Susirinkusius Muzikiniame teatre sveikino Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijolė s. Jolita Šarkaitė. Ji palinkėjo ne tik sėkmės konkurso dalyviams, bet ir pajusti bei suprasti, kas yra tikroji laisvė, kas yra tikrasis gėris. Įspūdingas buvo M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos kapeliono kun. Pavelo Andžejevskio sveikinimas. Šventėje dalyvavo Seimo nario Povilo Urbšio padėjėja Lina Kiršaitė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos provincijolės pavaduotoja s. Virginija Semaškaitė, Šv. Juozapo globos namų ir miesto bendruomenės atstovai. Konkurso pradžią paskelbė M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos direktorius Tautvydas Anilionis. Jis akcentavo, kad daina pakylėja jauną žmogų, toks bus labiau laukiamas ir vertinamas darbdavių, išėjęs į savarankiško gyvenimo kelią.

Jaunųjų dainininkų atliekamas dainas vertino autoritetinga komisija. Jos pirmininkas Muzikinio teatro vadovas maestro Vidmantas Kapučinskas, mokytoja ir etnografinio ansamblio „Raskila“ narė Elena Vasiliauskienė, Panevėžio kolegijos lektorė Daiva Ramanauskienė ir M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos mokytoja Rūta Kurnickienė.

Konkurso dalyviai atliko po dvi dainas: vieną – lietuvių liaudies, kitą – laisvai pasirinktą. Klausytojus užbūrė sodrus Juozo Užos iš Klaipėdos turizmo mokyklos, Karolinos Barauskaitės iš Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro moksleivių balsai. Ovacijų sulaukė svečių iš Ruandos dainos, atliekamos lietuvių kalba, ir jų tautinis šokis. Verta pastebėti, kad visų dalyvių kūrinių atlikimo lygis, scenos kultūra auga, profesionalėja.

Pirmąją vietą solistų grupėje laimėjo Karolina Barauskaitė iš Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, antrąją – Juozas Uža iš Klaipėdos turizmo mokyklos, trečiąją – Simona Brazdžionytė iš Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos, ketvirtąją – Mindaugas Šlapelis iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos. Ansamblių grupėje pirmavo šeimininkai – Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos dainininkai. Jie pirmąją vietą dalijosi su Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos ansambliu, kurio pasirodymas išsiskyrė tautiškumu, atsispindėjo graži kupiškėnų tarmė. Antrąją vietą pelnė Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyriaus dainininkai, trečiąją vietą dalijosi Šiaulių profesinio rengimo centro mišrus ansamblis (jis nuotaikingai dainavo linksmą T. Makačino dainą „Berniukai“) ir Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo vokalinis ansamblis. Žiūrovai negailėjo plojimų duetui – žaviesiems dainininkams iš Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Javier Habineza ir Laurine Niyitanga. Jie puikia lietuvių kalba padainavo lietuvių liaudies dainą „Žalias ąžuolėli“, jautriai skambėjo žodžiai atliekant kitą dainą „Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus“. Favoritėmis tapo ir terceto dalyvės Jeanne Kabagire, Vestine Mutegwaraba, Marie Blaire Nyinawabazigaba. Klausytojus sužavėjo ir Jurgos arija iš V. Ganelino miuziklo, kurią atliko seserys Ieva ir Indrė Ulevičiūtės iš Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro, jos užėmė pirmąją vietą duetų grupėje. Konkurso pabaigoje vertinimo komisijos pirmininkas V. Kapučinskas pabrėžė, kad visai nesvarbu laimėtos vietos, didžiulis laimėjimas yra tai, kad visi dalyvavo, laimėjo Lietuva, nes tiek gražių jaunuolių ji išaugino.

Laureatai ir jų mokytojai buvo apdovanoti atminimo dovanomis, Padėkos raštais, kuriuos skyrė Žemės ūkio ministerija. Konkurso rengėjai yra dėkingi visiems rėmėjams: Panevėžio Muzikiniam teatrui, Seimo nariui Povilui Urbšiui, Žemės ūkio ministerijai, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams, dailininkui Raimundui Kaliasui, Dainiaus Levano individualiai įmonei „Lordex“, UAB „Baltic Group“ kepyklėlei „Cake 2 take“, UAB „Žaliasis žiogas“ ir jo direktorei Birutei Sargūnienei.

Renginys buvo apgaubtas konkurso sumanytojos ir puoselėtojos M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorės Loretos Masiliūnienės meile, šiluma ir rūpesčiu. Ji visus dalyvius pakvietė pabendrauti mokyklos valgykloje prie bendro stalo, kur jie susipažino arčiau vieni su kitais, pasilinksmino. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė paminėta nuoširdžiai ir įdomiai. Belieka visiems palinkėti Kristijono Donelaičio žodžiais, kurie parašyti renginio lankstinuke: „Taip, Dieve, duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin“.

Broniaus Vertelkos

nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija