2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Eglę Kusaitę teismas išteisino, o teisėsaugą apkaltino merginos provokavimu

Lietuvos Apeliacinis teismas (teisėjų kolegija – Linas Šiukšta, Linas Žukauskas ir Laima Garnelienė) penktadienį priėmė naują nuosprendį už rengimąsi įvykdyti teroro aktą nuteistos Eglės Kusaitės byloje – mergina išteisinta kaip nepadariusi veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. E. Kusaitė ketverius metus – nuo 2009 m. spalio 24 d., kai Valstybės saugumo departamento darbuotojai ją suėmė Kaune, – buvo organizuotai šmeižiama žiniasklaidoje, vadinant teroriste, ir 10 mėnesių kalinama kalėjime. Bylai pirmininkavęs teisėjas Linas Šiukšta paskelbė, kad Apeliacinis teismas naikina Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo ji buvo pripažinta kalta dėl planuoto teroro akto. Anot Apeliacinio teismo, pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė Baudžiamąjį įstatymą. Apeliacinis teismas pripažino, kad E. Kusaitė interneto tinklalapiuose iš tikro viešai skelbė, kad dėl asmeninių ir religinių įsitikinimų kaip savižudė sprogdintoja ketina įvykdyti teroro aktą Rusijos Federacijos (toliau – RF) teritorijoje. Įrodyta, kad ji atsisiuntė knygas apie sprogstamąsias medžiagas, internetu ir telefonu bendravo su RF piliečiais M., ketino vykti į Maskvą, iš M. gavo piniginę perlaidą kelionės išlaidoms padengti, naują Lietuvos piliečio pasą, RF vizą. Į Maskvą mergina nenuvyko, nes ją Kauno autobusų stotyje sulaikė pareigūnai. Pasak Apeliacinio teismo pranešimo, pirmosios instancijos teismas šias aplinkybes nustatė teisingai, tačiau padarė bylos aplinkybių neatitinkančias išvadas. Pagal Baudžiamąjį kodeksą rengimasis padaryti nusikaltimą turi pasireikšti kaip sąlygų nusikaltimui sudarymas: įsigijimas konkrečių priemonių, plano sudarymas, bendrininkų telkimas arba kitoks tyčinis nusikaltimą lengvinančių sąlygų sudarymas. Baudžiamosios teisės teorija mini „tyčios iškėlimo aikštėn“ sąvoką, kai asmuo žodžiu, raštu ar kitaip praneša apie ketinimus padaryti nusikaltimą, tačiau neatlieka veiksmų, kuriais rengiamasi padaryti konkretų nusikaltimą. Tokie veiksmai nelaikomi rengimusi įvykdyti nusikaltimą. Todėl Apeliacinio teismo teisėjų kolegija daro išvadą, kad išvardinti E. Kusaitės veiksmai kaip tik ir buvo tyčios iškėlimas aikštėn, bet jie neperaugo į rengimąsi įvykdyti konkretų teroro aktą. Tai ir yra pagrindinė priežastis, dėl kurios E. Kusaitė yra išteisinama. Teismas nustatė, kad kai kurie E. Kusaitės ir jos gynėjo skundo argumentai dėl nusikalstamos veikos provokavimo yra pagrįsti. Byloje nustatyta, kad apie E. Kusaitės pasisakymus dėl jos ketinimų žinojo Lietuvos ir RF institucijos. Be to, byloje yra Valstybės saugumo departamento pažyma apie E. Kusaitės veiksmus, kurioje nurodyta, kad jos atžvilgiu netikslinga taikyti prevencines priemones, pavyzdžiui, įspėti, kad jos veiksmai gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę ir pan. Užuot tą padarius dėl E. Kusaitės veiksmų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau Apeliacinio teismo kolegija atkreipia dėmesį į Lietuvos teisėsaugos institucijų veiksmus po ikiteisminio tyrimo pradėjimo: iš bylos matyti, kad tyrimas pradėtas dar iki tam tikrų E. Kusaitės veiksmų padarymo, prokuroro iniciatyva apie merginos ketinimus buvo informuotos Rusijos institucijos, tačiau jau po to mergina be ypatingų sunkumų gavo vizą iš Rusijos Federacijos ir susiplanavo kelionę iš Klaipėdos. Iš to seka išvada, kad kaltinime nurodyti veiksmai buvo atlikti jau po to, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teismas daro išvadą, kad Rusijos viza merginai buvo išduota tam, kad ją vėliau galima būtų sulaikyti kelionės į Maskvą metu ir pateikti kaltinimus dėl rengimosi įvykdyti teroro aktą. Todėl kolegija daro išvadą, kad teisėsaugos organai provokavo merginą, t.y. sudarė sąlygas jai atlikti veiksmus, kurie vėliau tapo kaltinimų dalimi.

Primename, kad Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu Eglė Kusaitė buvo nuteista už rengimąsi įvykdyti teroro aktą sprogdinant save strateginės reikšmės objekte, jai buvo skirtas laisvės atėmimas 10 (dešimčiai) mėnesių. Teismas buvo paskelbęs, kad E. Kusaitė bausmę atliko, mat į bausmės atlikimo laiką buvo įskaityti po suėmimo praleisti mėnesiai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija