2014 m. balandžio 11 d.    
Nr. 15
(2086)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Dėl lietuviškos abėcėlės ir nelietuviškų rašmenų

Kauno įgulos karininkų ramovėje balandžio 6-ąją vykusiame Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio visuotiniame suvažiavime, susirūpinus dėl lietuviškos abėcėlės ir nelietuviškų rašmenų, vienbalsiai nutarta pareiškimu kreiptis į prezidentę Dalią Grybauskaitę, Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę ir ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių. Jame teigiama: „Seimo nariai Irena Šiaulienė ir Gediminas Kirkilas sugalvoję, kad asmenvardžių rašymas dokumentuose lietuviškais rašmenimis pažeidžia žmogaus teises, įregistravo Seime Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, kuriame siūloma leisti vardus ir pavardes rašyti nelietuviškais rašmenimis su svetimomis raidėmis, kurių lietuviškoje abėcėlėje nėra. Tai reikštų mūsų jau nusistovėjusios ir laiko patikrintos abėcėlės ardymą, suvereniteto pažeidimą. Jau 1999 metais Konstitucinio Teismo buvo išaiškinta, kad vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba, o įrašas nelietuviškais rašmenimis galimas tik kitų paso įrašų skyriuje. Vadinasi, iš naujo to klausimo kelti nederėtų. Mūsų Konstitucija aiškiai nusako – asmenvardžiai visuose dokumentuose yra rašomi valstybine kalba. Taip yra ir kitose šalyse – oficialiuose dokumentuose naudojama valstybinė kalba. Todėl keista, kad minėti Seimo nariai bei dabartinės Vyriausybės teisingumo ministras, pataikaudamas tomaševskininkų užmačioms, kurių apetitas vis didėja, kursto pažeisti Lietuvos Konstitucijos nuostatą. Tokį pažeidimą, kaip priedangą, norima išgauti ir iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Asmenvardžių rašymas valstybine kalba nepažeidžia žmogaus teisės į vardą ir pavardę – ne lietuvių tautybės piliečių vardas ir pavardė rašomi pagal tarimą – pagal asmens gimtosios kalbos skambesį. Tomaševskininkų noras, kad Lietuvos piliečių – Lietuvos lenkų – pavardės būtų rašomos lenkiškomis raidėmis, Lietuvos vietovardžių bei gatvių pavadinimai būtų rašomi ne valstybine kalba, turėtų būti nepriimtinas, nes tuo siekiama nešvarių autonominių tikslų, tolesnio tam tikros dalies lietuvių polonizavimo, Valstybės pamatų griovimo. Lietuviško raidyno tarša svetimybėmis ir vietovardžių bei gatvių pavadinimų rašymas ne valstybine kalba būtų tik pradžia tolimesnių nuolaidžiavimų virtinės, vedančios į savo valstybingumo bei teritorinio vientisumo praradimą“. Pareiškimą pasirašė įgalioti suvažiavimo pirmininkai – dim. mjr. Vytautas Balsys ir dim. vyr. ltn. Zigmas Tamakauskas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija