2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Literatūrinis pavasaris

PAGĖGIAI. Savivaldybės viešojoje bibliotekoje surengtas literatūrinis pavasaris „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ Tai jau vienuoliktasis pavasaris, kai krašto literatai ir svečiai iš kaimyninių savivaldybių renkasi bibliotekoje, skaito savo eiles, dalijasi kūrybos džiaugsmu.

Tradicinis Pagėgių literatūrinis pavasarėlis dėl „techninių kliūčių“ padarė net 2 metų pauzę – biblioteka kėlėsi ir kūrėsi naujose patalpose. Pagėgių literatų kūrybos gerbėjai trumpam buvo praradę galimybę pasiklausyti naujų eilių, „pasižvalgyti“ po literatų kūrybos virtuvę, išgirsti kuo gyvena krašto žodžio meistrai. Nepaisant bibliotekos įkurtuvių darbų, krašto literatai turėjo veiklos: buvo kviečiami ir vyko į kaimynų kolegų organizuojamus renginius, dalyvavo literatų šventėse Skaudvilėje, Tauragėje, Laukėsoje, Šilutėje, Klaipėdoje.

Ir ši, vienuoliktoji, literatų šventė nestokojo svečių ir naujų eilių, šviesios muzikos, geros nuotaikos ir smagaus juoko. Visi šventinio vakaro dalyviai pakviesti būti atlaidūs kūrėjams ir jų kūrybai – žinia, juk ne visi, tikrai ne visi pretenduoja tapti profesionaliais kūrėjais, ne visiems juk ir duota... Kūrybos džiaugsmas šįsyk suvienijo bičiulius – pagėgiškių literatų sambūrį, Skaudvilės literatų klubą „Laiko lašai“ (vadovė – Zita Jurevičienė), Tauragės literatų klubą „Žingsniai“ (vadovė – Vilija Užmiškienė), pavienius kūrėjus.

Šventės dalyvius, svečius sveikino Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė, savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai Ingrida Jokšienė, muzikiniais kūriniais visą vakarą klausytojus džiugino Meno ir sporto mokyklos mokytojos Regina Pilkionienė ir Evelina Norkienė. Literatai skaudviliškiai pristatė savo klubo dainuojamosios poezijos atlikėjus, jautriai skambėjo klubo vadovės Zitos Jurevičienės posmai, tauragiškiai – vaikiškos poezijos kūrėją, beje, buvusį pagėgiškį Joną Jurkšaitį. Humoristiniais eilėraščiais visiems nuotaiką praskaidrino šmaikštusis poetas Sigitas Kancevyčius. Kaip ir dera šeimininkams, gausus pagėgiškių literatų būrys pristatė savo naujausius posmus, skambėjo Linos Ambarcumian, Danutės Bardauskienės, Virginijos Budvytienės, Agnietės Garmienės, Veronikos Mockienės, Salomėjos Ozgirdaitės, Vaidos Petrauskienės, Eugenijaus Skipičio, Marytės Sūdžienės, Stasės Valužienės kūryba, vakaro metu savo improvizacijas skaitė lumpėniškis Remigijus Kelneris.

Jau septintąjį kartą literatūrinio pavasario metu bibliotekoje įteikiama pagėgiškės Jūratės Jablonskytės-Caspersen (Šveicarija) asmeninio fondo premija „Pagėgių krašto garsintojas“. Premijos steigėja – Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė, kultūros komisijos pirmininkė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė įteikia kasmetinę asmeninio fondo piniginę premiją žmogui, kolektyvui, garsinančiam Pagėgių kraštą. Biblioteką ji pasirinko kaip tarpininkę, suteikdama jai teisę teikti kandidatūras apdovanojimui. Biblioteka premijos steigėjai pristato kandidatūras ir jų veiklą, pateikia spausdintą viešą medžiagą, publikacijas, atsiliepimus, o kandidatūrą išsirenka premijos steigėja. Atrankos nuostatos yra labai griežtos: nominantas turi būti „mažas“, paprastas žmogus, apdovanojimas skiriamas už visuomeninę veiklą, kuri atliekama be atlygio, aukojant laisvą laiką, o nuveikti darbai turi turėti išliekamąją vertę, džiuginti krašto žmones 2014 metais Pagėgių garsintojo vardas suteiktas Irenai Ramanauskienei, tautodailininkei ir folkloro ansambliui „Kamana“. Nominantams įteiktos ir piniginės Jūratė Jablonskytės-Caspersen premijos. Juos sveikino draugai, bičiuliai, giminės, neišvengta ir džiaugsmo ašarų...

Šventės „Incognito“ dalyje pravestas anoniminio eilėraščio „Dar ne vakaras“ konkursas, jo autorei Vaidai Petrauskienei (Tauragė) įteiktas prizas – stebuklingoji bibliotekininkių tinktūra kūrybiniam įkvėpimui prisišaukti.

Vakarą nuskaidrino šmaikščios eilės su linksmais palinkėjimais krašto literatų jubiliejams paminėti, o posmai renginio dalyje „Be tabu“, palydėti gitaros garsais, gausiais susirinkusiųjų plojimais, bendromis dainomis, visus įkvėpė naujiems susitikimams ir bičiulių pasimatymams.

Elena Stankevičienė,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija