2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Kėdainiečių Kryžiaus kelias prasidėjo nuo Savivaldybės

Kryžių pirmasis pradėjo
nešti savivaldybės meras
Rimantas Diliūnas. Kairėje –
Šv. Jurgio bažnyčios klebonas
kun. Artūras Stanevičius

KĖDAINIAI. Jau ketvirtus metus tęsiama Šv. Jurgio bažnyčios klebono kun. Artūro Stanevičiaus iniciatyva organizuota Didžiojo Penktadienio procesijos tradicija miesto gatvėmis su kryžiumi ant pečių. Šį kartą procesija su giesmėmis, Kryžiaus kelio stotelių paveikslais, žibintais rankose pajudėjo nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžių ant savo pečių pats pirmasis užsidėjo savivaldybės meras Rimantas Diliūnas. Kėdainių tradicinio giedojimo studija „O siela nemari“, vadovaujama Kęstučio Volkaus, pasikeisdama su Šv. Jurgio bažnyčios choro (vadovė – Aušra Giedrienė) giesmininkais, kiekvieną Kryžiaus kelio stotelę apipynė giesmėmis. Klebonas kun. A. Stanevičius skaitė popiežiaus Benedikto XVI parengtus mąstymus. Iš mero rankų kryžių perėmė Pelėdnagių seniūnas Valentinas Tamulis. Procesijoje dalyvavo Povilo Lukšio šaulių kuopa, vadovaujama Kristinos Župerkienės, kuri taip pat panoro nors vieną stotelę panešėti kryžių. Šauliai nešė žibintus. Parapijos „Caritas“ moterys kartu su pirmininke Melanija Pivoriene nešė Kryžiaus kelio stotelių paveikslus. Procesijoje dalyvavo Kėdainių krašto literatų sambūrio nariai, senjorų klubai „Rudenėlis“ ir „Branda“ bei Šv. Jurgio parapijos jaunimas, kuriam šis Kryžiaus kelias – dar vienas žingsnelis į dvasinę brandą laukiant Sutvirtinimo sakramento.

Ėjimas miesto gatvėmis su kryžiumi, maldomis ir giesmėmis, tikėjimo, pagarbos ir meilės Dievui išraiška – Kristaus kančios ir pasiaukojimo paminėjimas, priminimas, kokia kaina mes gavome Atpirkimo dovaną. Jautėme tarsi neštume gyvą, plakančią Jėzaus širdį savo delnuose, norėdami tą Jėzaus meilę padalinti visiems sutiktiems kelyje. Pagarbiai eiseną stebinčių, sustojusių trumpai maldai, prisijungiančių prie procesijos buvo ne vienas. Gydytojas Artūras Vrubliauskas užbaigė Kryžiaus kelią miesto gatvėmis, atnešęs kryžių iki paskutinės stotelės. Čia visi procesijos dalyviai drauge su klebonu kun. A. Stanevičiumi sustojo bendrai nuotraukai. Fotografas Zigmas Slavinskas visada mielai talkina bažnyčiai įamžindamas joje vykstančias šventes, procesijas, renginius.

Kryžiaus kelias miesto gatvėse  – tikėjimo išpažinimas, atvira pamoka skubantiems, neturintiems laiko maldai.

Dovanai gavome nuostabiai giedrą dieną. Aplinkui skleidėsi pavasaris.

Genė Sereikienė

Zigmo Slavinsko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija