2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Tarnystės Dievui ir žmonėms keturiasdešimtmetis

Dusetų klebono kan. Stanislovo Krumpliausko kunigystės sukakčiai

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kanauninkas Stanislovas
Krumpliauskas tarp anykštėnų

Anykščių rajono Garbės pilietis, Laisvės kovų dalyvis kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas gegužės 10–11 dienomis minės kunigystės 40-metį. Šią gražią šventę rengia Dusetų parapija, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Dusetų seniūnija, Kultūros centras, Dusetų dailės galerija. Tai – dusetiškių padėka už atgaivintą parapiją.

Pradžia nuo Ciciliškių


Esame pašaukti nuolat augti

Balandžio 15 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Esame pašaukti nuolat augti, bręsti ir duoti vis gausesnių vaisių“. Ją organizavo Panevėžio vyskupijos katechetikos centras, miesto ir rajono tikybos mokytojų taryba, bendradarbiaujant su pedagogų švietimo centru bei Kazimiero Paltaroko gimnazija.


Kunigas apgynė daktaro disertaciją

Kun. Saulius Stumbra (trečias iš kairės)
ir disertacijos gynimo dalyviai

Balandžio 25 dieną Klaipėdos universitete Telšių vyskupijos kunigas Saulius Stumbra apgynė edukologijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“.

Kandidatas edukologijos daktaro laipsniui įgyti disertacijos pristatymą pradėjo šventojo Jono Pauliaus II žodžiais: „Religingumas yra aukščiausia žmogaus asmens išraiška, nes tai yra jo racionalios prigimties viršūnė. Jis plaukia iš pamatinio žmogiškos tiesos siekimo ir tampa pagrindu laisvam ir asmeniškam Dievo ieškojimui“. Autorius taiko originalią tyrimo metodiką bei laikosi svarbiausių strateginių gairių viso tyrimo metu. Teoriniu ir empiriniu lygmenimis autorius įrodo giedamosios raiškos poveikį asmens religingumui. Giesmė, anot autoriaus, tampa religingumo ugdytoja, nes ji – liturginė ar ne liturginė – dalyvauja religiniame veiksme, stiprindama, brandindama asmens religingumą psichiniu, sociokultūriniu ir specifiniu religiniu lygmenimis. Šiandien šio tyrimo tematika lietuvių kalba medžiagos skelbta yra labai mažai, tad autoriui teko nelengvas uždavinys.


Kryžių kalną tvarko savanoriai

Paskutinę balandžio savaitę savanoriai pradėjo tvarkyti Kryžių kalną. Turima vilties, kad iki Kryžių kalno atlaidų, vyksiančių liepos pabaigoje, unikalus objektas tikrai pagražės, pašviesės. Į pirmąją talką susirinko dešimt žmonių – penki iš Meškuičių seniūnijos, trys merginos iš Šiaulių universiteto, du šiauliečiai. Visų nuotaika buvo puiki, visi buvo nusiteikę pasidarbuoti iš širdies ir iš peties. Šešiasdešimtmetį perkopęs Alfonsas atvažiavo su savo darbo įrankiais. Skelbimą tapti savanoriu jis pamatė internete. Šmaikštus vyras juokavo, kad keturias valandas praleisti dirbant gryname ore ir dar su jaunom panelėm yra daug prasmingiau ir linksmiau nei „užmušinėti“ laiką bare su bendraamžiais. Buvusiam statybininkui puikiai sekėsi tvirčiau į žemę įsmeigti kryžius, atlikti sunkesnius darbus.


Pristatė knygą apie Šv. Jokūbo kelią

PRIEKULĖ. Balandžio 4-ąją Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė dalyvavo šv. Mišiose, po kurių klebono kun. Česlovo Degučio kvietimu, kultūros centre susitiko su vietos bendruomene. Nemažai kalbėta apie praėjusiais metais pasirodžiusią L. Andrikienės sudarytą knygą „Šv. Jokūbo kelio šviesa“. Apie knygą kalbėjo bendraautoriai – kun. dr. Algirdas Petras Kanapka ir Valdas Kilpys. „Jeigu būčiau įgyvendinusi savo vaikystės svajonę ir tapusi mokytoja, tai savo mokiniams pavasarį organizuočiau ekskursijas po Šv. Jokūbo bažnyčias, — atviravo L. Andrikienė, — sveiku protu sunku suvokti, kokia graži yra Lietuva ir kiek visokiausių turtų slypi jos gamtoje, bažnyčiose ir žmonėse“. Tą patį vakarą kun. Č. Degučio kvietimu europarlamentarė buvo pakviesta apžiūrėti klebono surinktos meno dirbinių ir knygų kolekcijos.


Atvelykis kitaip

BIRŽAI. Balandžio 27 dieną kultūros centras ir vienerių metų kunigystės sukaktį minintis Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras kun. Ernestas Želvys pakvietė biržiečius į renginį „Atvelykis kitaip“, skirtą Šeimos metams. Biržų centrinėje miesto aikštėje koncertavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo iniciatyvinė grupė „Svajonių bažnyčia“, vyrų vokalinis ansamblis „Quarum“, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijūta“. Velykė – aktorė ir renginių vedėja Violeta Mičiulienė – kvietė biržiečius kartu su vaikų folkloro ansamblio dalyvėmis ridenti margučius, žaisti įvairius liaudies žaidimus. Didelio susidomėjimo sulaukė Panevėžio gyvūnų globos draugijos surengta šunų paroda ir šių keturkojų augintinių dresūros pristatymas. Riešinių, rankų darbo medinių apyrankių bei kitokių pačių pagamintų suvenyrų, žaisliukų ir papuošalų kvietė nusipirkti vaikų socializacijos centro „Širvėna“ auklėtiniai bei Socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos grupės lankytojai. Rinkuškių bendruomenės atstovai biržiečius vaišino arbata ir blynais. Šventėje aktyviai dalyvavo ir įvairius užsiėmimus rengė jaunieji Biržų atviros jaunimo erdvės savanoriai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija