2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Istorija ir dabartis

Kviečiame į koplyčios prie Ilgio ežero pašventinimą

Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos
koplyčia prie Ilgio ežero

Šiemet sukanka 15 metų nuo dienos, kai 1999 m. gegužės 6 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas davė leidimą statyti koplyčią maldininkų pamėgtoje vietoje Zarasų rajone, prie Ilgio ežero.

Labai džiaugėmės, kai Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 2002 m. spalio 5 d. pašventino koplyčios pamatus. 2007–2008 metais pamažu iškilo koplyčios pastato sienos. Darbai atlikti vien aukotojų lėšomis, gal dėl to ir užtruko statyba, nes stambių rėmėjų nebuvo. 2013 metais džiaugėmės galėdami pasinaudoti Europos parama. Įgyvendinome Imbrado parapijos vietos projektą „Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijai priklausančios koplyčios atgimimas“ ir įsisavinome projektui skirtus 112 253,92 Lt. Tai buvo tikrai didžiulė parama koplyčiai užbaigti. Paramos dėka koplyčia visiškai pasikeitė, įrengėme vidų, aplinką. Deja, tik iš tolo atrodo, kad tai – dideli pinigai. Kai pradedi dėlioti, matai, kad kiekvienas „pajudėjimas“ kainuoja, o pinigų yra tiek, kiek yra, ir ne daugiau. Bedirbdami šią sumą viršijome visu šimtu tūkstančių litų. Galiu pasidžiaugti rangovu, UAB „Rokiškio apdaila“, kuris geranoriškai dirba, kantriai laukia apmokėjimo.

Nuo 1999 metų, kai gavome leidimą koplyčios statybai, prasidėjo įvairiausios išlaidos, geodeziniai matavimai, geologiniai tyrimai, projektas ir statybos darbai. Per 15 metų iki šios dienos esame išleidę 395 270 Lt. Iš jų (atėmus minėtą Europos fondo 112 253 Lt paramą) net 283 017 Lt yra suaukoti pinigai. Rangovui dar esame skolingai 35 000 lt.

Naudodamasis proga kviečiu ir tikiuosi paramos paskutiniam darbų etapui.

Paramą pervesti į sąskaitą: Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija, įmonės kodas 191270711AB DNB bankas, sąskaitos nr. LT244010040300041126, paskirtis: Koplyčios statybai

Birželio 30 dieną, pirmadienį, turėsime įspūdingą ir gražią iškilmę. Šią ilgai statytą koplyčią Panevėžio vyskupas pašventins. Labai laukiame šios neeilinės šventės. Juk Dievo Namai ne taip dažnai iškyla ir yra šventinami. Visos iškilmės prasidės vakare 19 val., o šventinimo apeigos – 20 val. Jau dabar melskime Dievo Motiną Mariją gero oro ir labai gražios šventės!

Kun. Remigijus Kavaliauskas,
Kvintiškių Švč. Mergelės Marijos koplyčios administratorius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija