2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Turiningas minėjimas

UPYTĖ. Pirmąjį gegužės sekmadienį bendruomenė „Upytės žemė“ pakvietė į projekto „Būkime kartu“ renginį – Motinos dienos minėjimą Šv. Karolio Boromiejaus bažnyčioje. Prasmingas pamokslas, pavasarinių gėlių puokštėmis papuošta bažnyčia, Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos mokinių švelniais balsais atliekamos dainelės maloniai nuteikė gausiai susirinkusius tikinčiuosius. Krekenavos klebono kun. dr. Gedimino Jankūno kartu su vaikais suteiktas palaiminimas mamoms – tikriausias ir nuoširdžiausias palinkėjimas gauti Dievo malonę ir vilčių išsipildymą. Motinos dienos minėjimas bažnyčioje – ne tik šv. Mišios, bet ir susitikimas su kraštiečiu, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistu Vytautu Kurnicku. Dainininkas prisiminė vaikystę, kai su mama ateidavo į Upytės bažnytėlę ir priglaudęs ausį prie medinės sienos, girdėdavo ne tik vargonų muziką, bet jausdavo malonų lentų virpėjimą, kurį atsimena iki šių dienų. V. Kurnickas su žmona, operos soliste Gražina Skinderyte-Kurnickiene, dovanojo iškilmingą koncertą, kuriame skambėjo F. Šuberto, Š. Guno, J. S. Bacho, A. Dvoržako, G. Pučinio ir kitų kompozitorių vokaliniai kameriniai kūriniai bei operų arijos. Padėkoję solistams už muziką, kuri nuplauna sielos dulkes, įteikę jiems brangiausią dovaną, kokią galima parsivežti iš gimtinės, – duonos kepalą – linkėjome vieni kitiems daugiau tokių šiltų ir prasmingų susitikimų.

Jurgita Zalatorienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija