2014 m. spalio 24 d.    
Nr. 40
(2111)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Atsinaujinimo diena

ŠANČIAI. Spalio 4 dieną Švč. Jėzaus Širdies parapijoje vyko Atsinaujinimo diena su iš šios parapijos kilusiu Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu. Vyskupas skelbė mokymus bažnyčioje šeimoms ir jaunimui, kvietė artėti prie mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinio Jėzaus, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Visi drauge vaišinosi ir bendravo. Jaunimas šlovino Dievą giesmėmis, dalinosi savo tikėjimo patirtimis ir džiaugsmingai bendravo. Mažieji vaikai paruošė vaidinimuką apie šv. Pranciškų, kurį bažnyčioje parodė tėveliams, adoravo Jėzų ir meldėsi. Vakare daug žmonių priėmė Susitaikinimo sakramentą ir visi drauge adoravo, giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, kalbėjo rožinį. Visą dieną apvainikavo šv. Mišios, kurias aukojo vysk. E. Bartulis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija