2015 m. vasario 20 d.    
Nr. 7
(2127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Kauniečiai šventė Vasario 16-ąją

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Vasario 16-osios minėjime Vytauto
Didžiojo kario muziejaus sodelyje

Keletą dienų Kaune vykusius Valstybės atkūrimo dienos renginius vainikavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pirmadienį surengta iškilminga Vasario 16-osios šventė. Į Valstybės atkūrimo dienos minėjimą su vėliavomis susirinko moksleivių, studentų, karių, sąjungų, draugijų, partijų, seniūnijų, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai. Tradiciškai Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopa pakėlė Vyčio Kryžiaus ordino vėliavą, tuomet tūkstančiai susirinkusiųjų sugiedojo valstybės himną. Šiais metais vėliavą kėlė Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Šių metų Vasario 16-osios šventė ypatinga tuo, kad į savo vietą prie Kariliono sugrįžo Kario skulptūra, simbolizuojanti tai, kad tauta pasiryžusi saugoti taikų gyvenimą, apginti valstybę, jeigu jai kiltų pavojus. Kario skulptūra, sukurta Juozo Mikėno, buvo pastatyta 1938 metais, tačiau 1942-aisiais vokiečių okupantai skulptūrą nuvertė ir sunaikino. Skulptūrą atkūrė skulptorius Juozas Šlivinskas, ją iš vario nukaldino kalvis Jonas Malinauskas. Atidengtą Kario skulptūrą pašventino ir palaimino arkivyskupas S. Tamkevičius. Erdvę virš Kariliono bokšto nuspalvino trispalviai fejerverkai.

Minėjimo metu prisiekė jauni kariai, aukštųjų mokyklų studentai. Juos palaimino kariuomenės kapelionas kun. Tomas Karklys.

Minėjimo metu tylos minute pagerbtas žuvusiųjų atminimas, padėta gėlių prie Nežinomo kario kapo ir Laisvės paminklo. Nuaidėjo trys salvės: už laisvą Lietuvą, už Kauną ir pilietiškus jos gyventojus ir už Lietuvos kariuomenę. Garbės sargyboje, kaip ir visada, budėjo P. Plechavičiaus kadetų mokyklos jaunieji kariai.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vos tilpo patriotiškai nusiteikę kauniečiai. Susirinkusiai miniai žmonių muziejaus sodelyje vyko koncertas „Valstybę pašaukti branginti“. Grojo ir dainavo grupė „Thundertale“. Studentų skvere, prie VDU centrinių rūmų, atidarytas Kauno knygų namelis, VDU didžiojoje salėje vyko VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“ koncertas. Kauno valstybinėje filharmonijoje – tradicinis mokinių chorų festivalis „Vilties daina“. Prisikėlimo bažnyčioje koncertavo garsusis vyrų choras „Perkūnas“ ir solistas Liudas Mikalauskas.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija