2015 m. vasario 20 d.    
Nr. 7
(2127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gyvenimą pašventęs tarnauti Dievui ir žmonėms

Kun. Ričardas Mikutavičius

Kun. Ričardo MIKUTAVIČIAUS 80-mečiui atminti

Prof. Povilas DOMEIKA

Su didžia pagarba prisimenu kunigą ir poetą Ričardą Mikutavičių. Vasario 26-ąją minėsime Jo 80 metų sukaktį. Kunigas gimė, augo ir brendo Kaune. Tėvelių globojamas nuo pat vaikystės dienų pamilo Didįjį Kūrėją, mėgo lankytis šventovėse ir poterėlį sukalbėti. Kaip yra pasakojusi kunigo sesuo Liucija Kolaitienė, Ričardas dar vaikystėje mėgęs „žaisti“ šv. Mišių maldeles, turėjęs tam tikslui jo paties pasirinktus indelius, juostelę („stulą“) ir kita. Paūgėjęs patarnavo Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, kurioje, jau baigęs Kauno kunigų seminariją ir 1958 m. kovo 23 d. įšventintas kunigu, aukojo Primicijų šv. Mišias. Kunigo tarnystę pradėjo vikaru Eržvilko (1958–1960) ir Kelmės (1960–1961) bažnyčiose, paskui klebonavo Panevėžiuke (1961–1965), Žeimelyje (1965–1967), Lauksodyje ir Seredžiuje (1967–1970), Tytuvėnuose (1970–1983), Babtuose (1983–1989). Visur, kur buvo siunčiamas, puošė ir restauravo bažnyčias – ne tik organizavo, bet ir pats betarpiškai dalyvavo šiuose darbuose, rodė kūrybinę iniciatyvą, savo sugebėjimus į šiuos darbus įtraukti kitus žmones. Ypač daug pastangų įdėjo Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansambliui restauruoti. Į šią šventovę buvau atvykęs 1982 metų vasarą užsakyti šv. Mišias už mūsų sirgusį senelį su intencija, kad jos būtų aukojamos šv. Antanui, ligonių globėjui. Tada čia pirmą kartą sutikau kun. R. Mikutavičių, apsirengusį statybininko rūbais, dulkinais ir ištepliotais, klūpantį ant akmeninių grindų ir įnirtingai besistengiantį (šlifuojantį) pagerinti jų grožį. Pakilęs nuo grindinio, išklausė mano prašymą, užregistravo ir atsiprašęs nuskubėjo tęsti savo nebaigto darbo. Jau tada pastebėjau šio kunigo nuoširdumą, paprastumą ir norą padėti pirmą kartą pamatytam žmogui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija