2015 m. vasario 20 d.    
Nr. 7
(2127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Valstybinė trispalvė vėliava Eržvilke

Pogrindinės Eržvilko gimnazijos gimnazistų organizacijos narius (jie – Jūros srities ir Butageidžio štabų bei partizanų būrių ryšininkai: Napaleonas Lukošius-Jaunutis, Apolonija Liekytė-Šaka, jos brolis Vladas Liekis-Sakalas, Feliksas Narbutas ir Petras Girdzijauskas-Paulius Švirinas – visi šeštos klasės gimnazistai, tik Apolonija iš septintos klasės) 1949 m. vasario 15 d. vakare Vladas Liekis-Sakalas, šeštos klasės seniūnas, pakvietė į savo nuomojamą butą miestelyje, kuriame gyveno kartu su seserimi Apolonija, pasitarti. Atvykus paaiškėjo, kad valstybinės šventės – Vasario 16-osios – proga numatyta pagaminti ir iškelti Eržvilko miestelyje, garnizono bataliono štabo ir stribyno panosėje, trijose vietose (svarbiausia – didžiajame Eržviko piliakalnio ąžuole) Valstybines trispalves vėliavas. Baltu perkeliniu audeklu Vladas jau buvo pasirūpinęs. Liko gamybos procesas: audinio atraižas nudažyti geltonai, žaliai ir raudonai, jas susiūti, tada iškelti numatytose vietose. Pagrindinis darbas atiteko Apolonijai, nes mes tų darbų neišmanėme, tad ji dažė, džiovino ir siuvo. Mes paeiliui budėjome gatvėje, saugodami Apoloniją ir vėliavas, nuo okupantų specialiųjų tarnybų antpuolio. Vėliavų gamybos procesas užtruko iki vėlumos, o tada kaip tik buvo laikas jas iškelti numatytose vietose. Išvardinta komanda tą darbą sėkmingai atliko.

1949 metų kovo pabaigoje, per gimnazistų ir moksleivių atostogas, įvyko antrasis didysis bolševikinių okupantų antpuolis prieš lietuvių tautą – Lietuvos ūkininkų trėmimas. Jūros srities štabo (jis buvo vakariniame Eržvilko miestelio pakraštyje) vadai A. Miloševičius-Ruonis ir V. Gužas-Kardas bei žvalgybos skyrius tiksliai nustatė ūkininkų trėmimo datą ir gimnazistų pogrindinės organizacijos nariams įsakė, grįžtant į savus kaimus atostogauti, pakeliui kuo plačiau informuoti ūkininkus ir miestelių žmones apie būsimą tremtį ir jos datą. Aš gavau papildomą užduotį nunešti šifrogramą į Butageidžio štabą, kuris buvo mano tėviškės pašonėje – Trakutyje (vėliau ten persikėlė Jūros srities štabas). Tų atostogų metu buvo tremiami ir nuo tremties pasitraukė N. Lukošius-Jaunutis (žuvo partizanaudamas Birutės rinktinėje), Apolonija Liekytė-Šaka ir Vladas Liekis-Sakalas slapstėsi metus, vėliau buvo suimti ir nuteisti už nepaklusimą bolševikinei tvarkai – pasitraukimą nuo tremties – bei kitas rezistencines veikas. Aš buvau suimtas balandį ir rugpjūtyje nuteistas. F. Narbutas buvo čekistų sulaikytas, iš Jurbarko kalėjimo pabėgo ir visą okupaciją gyveno nelegaliai iki Sąjūdžio įkūrimo.

Petras GIRDZIJAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija