2015 m. vasario 20 d.    
Nr. 7
(2127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Jūrininkų ligoninėje atnaujinta koplyčia

Bendra nuotrauka Jūrininkų ligoninės
fojė (iš kairės): br. Juozapas Marija
Žukauskas OFM, kun. Donatas Liutika,
Ligoninės direktoriaus pavaduotojas
Algirdas Liutkus, Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ, ligoninės direktorius
prof. dr. Jonas Sąlyga, prel. Juozas
Šiurys, brolis Evaldas Darulis OFM,
Klaipėdos dekanas kan. Vilius
Viktoravičius, Ligoninės
kapelionas kun. dr. Saulius Stumbra

Klaipėdos jūrininkų ligoninė Pasaulinę ligonių dieną savo pacientams ir darbuotojams atvėrė atnaujintos Nukryžiuotojo Jėzaus koplytėlės duris. Ją šventindamas Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ neabejojo, kad ligoniai ir medikai čia galės pasisemti dvasinės stiprybės ir vilties.

Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje koplytėlė veikia jau daugiau nei du dešimtmečius. Per šį laiką keitėsi jos vieta ir dydis. Pradžioje koplyčia buvo maža patalpėlė ligoninės septintajame aukšte, vėliau žmonių patogumui buvo perkelta į erdvesnes patalpas pirmajame aukšte.

Ligonių pamėgta dvasinės atgaivos vieta per daugiau nei dešimtmetį nusidėvėjo, todėl Ligoninės direktoriaus dr. Jono Sąlygos ir kapeliono kun. dr. Sauliaus Stumbros rūpesčiu imtasi atnaujinimo darbų, o paskui ji ir vėl atvėrė duris.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija