2015 m. vasario 20 d.    
Nr. 7
(2127)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Jūrininkų ligoninėje atnaujinta koplyčia

Bendra nuotrauka Jūrininkų ligoninės
fojė (iš kairės): br. Juozapas Marija
Žukauskas OFM, kun. Donatas Liutika,
Ligoninės direktoriaus pavaduotojas
Algirdas Liutkus, Telšių vyskupas
Jonas Boruta SJ, ligoninės direktorius
prof. dr. Jonas Sąlyga, prel. Juozas
Šiurys, brolis Evaldas Darulis OFM,
Klaipėdos dekanas kan. Vilius
Viktoravičius, Ligoninės
kapelionas kun. dr. Saulius Stumbra

Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčios
altoriaus šventinimo akimirka.
Centre – Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

Klaipėdos jūrininkų ligoninė Pasaulinę ligonių dieną savo pacientams ir darbuotojams atvėrė atnaujintos Nukryžiuotojo Jėzaus koplytėlės duris. Ją šventindamas Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ neabejojo, kad ligoniai ir medikai čia galės pasisemti dvasinės stiprybės ir vilties.

Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje koplytėlė veikia jau daugiau nei du dešimtmečius. Per šį laiką keitėsi jos vieta ir dydis. Pradžioje koplyčia buvo maža patalpėlė ligoninės septintajame aukšte, vėliau žmonių patogumui buvo perkelta į erdvesnes patalpas pirmajame aukšte.

Ligonių pamėgta dvasinės atgaivos vieta per daugiau nei dešimtmetį nusidėvėjo, todėl Ligoninės direktoriaus dr. Jono Sąlygos ir kapeliono kun. dr. Sauliaus Stumbros rūpesčiu imtasi atnaujinimo darbų, o paskui ji ir vėl atvėrė duris.

Skulptorius Arūnas Sakalauskas koplytėlę papuošė Nukryžiuotojo Jėzaus ir Mergelės Marijos skulptūromis, čia patobulintas apšvietimas, įrengta patogesnė ligoniams ir erdvesnė klausykla.

Ligoninės darbuotojams ir pacientams koplytėlė atvira nuolatos, o kartą per savaitę joje aukojamos šv. Mišios.

Gydymo įstaigose veikiančios koplytėlės jau nieko nebestebina. Ligoje, skausme ir abejonėje tikėjimas yra daugelio žmonių dvasinis ramstis.

Atnaujintą koplytėlę pašventinęs, šv. Mišias už ligonius aukojęs ir palatose laiminęs žmones Telšių vyskupas J. Boruta SJ linkėjo neprarasti tikėjimo ir stiprybės.

„Pasaulinė ligonių diena pas mus minima jau beveik dešimtmetį. Bene tiek pat metų šia proga šv. Mišias ligoninėje aukoja Telšių vyskupas Jonas Boruta. Esame dėkingi dvasininkams, kad čia atvykę parodo dėmesį kenčiančiam ir abejojančiam, suteikia drąsos bijančiam ir vilties, besigrumiančiam su klastinga liga“, – sakė Klaipėdos Jūrininkų ligoninės direktorius dr. Jonas Sąlyga.

Ligoninės direktorius dėkojo ir šv. Mišiose kasmet giedančiam Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mišriam chorui (vadovė – Jolanta Vyšniauskienė), kurio atliekamos giesmės suvirpina jautriausias besimeldžiančiųjų sielos stygas.

Pasaulinė ligonių diena minima nuo 1992 metų popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva. Kiekvienais metais pasaulio visuomenė raginama nelikti abejinga sergančiųjų kančioms, apmąstyti, ką žmogui reiškia sveikata, darna su savimi ir supančiu pasauliu. Šiemet popiežius Pranciškus skelbia: „Širdies išmintis yra tarnystė artimui. Žmonės, esantys prie ligonių, kuriems reikia nuolatinės pagalbos, yra akys aklam, kojos luošam. Mūsų pasaulis kartais pamiršta ypatingą vertę, kurią turi prie ligonio lovos praleistas laikas“. Taigi, visi ligoniai ir tie, kurie jais rūpinasi, patys patirdami kančią, gali priimti ir puoselėti tikrąją širdies išmintį.

Kun. dr. Saulius Stumbra

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija