2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Čikagoje mirė liuteronų mecenatas Kurtas Vėlius

Kovo 4 dieną mirė Čikagos lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės“  parapijos steigėjas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos garbės narys, mecenatas Kurtas Vėlius.

Jis gimė 1920 m. kovo 8 d., Stankiškėse, Kintų seniūnijoje, Šilutės apskrityje. Mokydamasis Kintų mokykloje įstojo į Klaipėdos krašto lietuvių „Santaros“ draugiją, skatino lietuviškąjį patriotizmą, už ką, 1939 metais kraštą prijungus prie Vokietijos, buvo suimtas nacių saugumo policijos. Atgavęs laisvę apsigyveno Kaune, įgijo Lietuvos pilietybę. Tačiau 1940 metais kelis kartus buvo tardytas kitos represinės institucijos – bolševikų NKVD. Vengdamas suėmimo, nelegaliai sugrįžo į tėviškę Stankiškėse, kur vėl patyrė sunkumų dėl lietuviško patriotizmo puoselėjimo. Karo pabaigoje K. Vėlius pasitraukė į Vokietiją, o vėliau išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. K. Vėlius buvo vienas Čikagos liuteronų „Tėviškės“ parapijos steigėjų ir Mažosios Lietuvos Fondo Tarybos pirmininku. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dosniai rėmė šalies liuteronų bažnyčių restauraciją, knygų leidybą, labdarybės veiklą, itin dosnia auka parėmė Palangos liuteronų bažnyčios statybą.

2002 metais K. Vėlius publikavo autobiografinę knygą „Dvyliktoji diena“, kurioje detaliai aprašė savo gyvenimo kelią, pašvęstą Tėvynei ir Bažnyčiai. „...Visas mano keturiasdešimties metų ir gana rezultatyvus triūsas neturėtų nei grašio vertės, jeigu nepasitarnautų Tėvynei ir mano tikėjimo Bažnyčiai. Jau taip surėdytas pasaulis, kad dvasinių vertybių neišreikši, nesuteikęs joms medžiaginės formos. Bet ačių Dievui, turėjau tikslą ir viltį, jog ateis nepriklausomybės laikas jį įgyvendinti. Kiekvienas privalome įdėti savo indėlį į Tėvynės ateitį. Mes gi, vaizdžiai tariant, esame josios bitės, o ji mums visiems turėtų būti tarsi korys. Tik tuomet ji įgytų tikrąją savo nepriklausomybę.“ (Kurtas Vėlius, „Dvyliktoji diena“).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija