2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu vienmetė tradicija

Kun. Gediminas Numgaudis OFM
pristato savo fotoparodą

TELŠIAI. 25 metus, tiek, kiek gyvuoja atkurta Nepriklausoma Lietuva, kovo 11-osios išvakarėse Telšių Žemaitės dramos teatre tikintieji kartu su dvasininkais už Lietuvos laisvę gieda Žemaičių Kalvarijos kalnus. Pirmąsyk šia intencija susirinkta 1990-ųjų kovo 10-osios vakarą ir Žemaičių Kalvarijos kalnai tapo svarbiu tikėjimo ženklu Lietuvos laisvės priešaušryje. Šiais metais, pasitinkant sidabrinį Lietuvos laisvės jubiliejų, Žemaičių Kalvarijos kalnai Telšių tikinčiųjų bendruomenės su didžiausia padėka už tautos laisvę giedoti kovo 9-osios vakarą.

Tęsiant Padėkos už Lietuvos laisvę maldą, kovo 11-ąją tautiškai pasidabinusioje Šv. Antano Paduviečio Katedroje aukotos Sumos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir keli Telšių vyskupijos kunigai. Po šv. Mišių Katedroje ne tik iškilmingai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, bet ir įvyko sakralinės muzikos koncertas, kurio programoje – ansamblio „All antico“ ir Lietuvos operos dainininko, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solisto Mindaugo Rojaus atliekami kūriniai.

Kovo 11-osios išvakarėse Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros antrame aukšte pristatyta brolio Gedimino Numgaudžio OFM fotografijų paroda ,,Pažadėtoji žemė“, kurioje eksponuojamos autoriaus kelionių į Šventąją žemę akimirkos. Belieka tikėtis, kad mums, lietuviams, Pažadėtoji žemė – Laisva, Nepriklausoma, Viešpaties saugoma ir globojama Lietuva.

Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros informacija
Irenos Daubarienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija