2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Popiežius Pranciškus skelbia Šventuosius Gailestingumo metus

Penktadienio vakarą Šv. Petro bazilikoje popiežius Pranciškus pradėjo atgailos pamaldas „24 valandos Viešpačiui“ ir šia proga sakytoje homilijoje pranešė apie skelbiamus Šventuosius Gailestingumo metus, kurie prasidės šių metų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją, ir bus švenčiami iki ateinančių metų Kristaus Karaliaus iškilmės, 2016 m. lapkričio 20 d.

Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į penktadienio pavakarę Šv. Petro bazilikoje prasidėjusių pamaldų dalyvius, sakė, kad Susitaikinimo sakramente mes su pasitikėjimu prisiartiname prie Tėvo, kad gautume patikinimą, kad jis mums tikrai atleidžia. Jis tikrai apstus gailestingumo ir jo gausa apdovanoja visus, kas pas jį atbėga su atvira širdimi. Apie tai kalbama ir tą vakarą skaitytoje Evangelijoje apie Jėzaus apsilankymą fariziejaus namuose ir atgailaujančiai nusidėjėlei suteiktą nuodėmių atkleidimą. Komentuodamas šį evangelisto Luko aprašytą įvykį, Popiežius sakė, kad Jėzus mus visus ragina niekada nesitenkinti tuo, kas matoma tik išorėje, bet visada žiūrėti į širdį. Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingais namais.

„Brangieji broliai ir seserys, – kalbėjo popiežius Pranciškus, – aš dažnai galvojau, ką daryti, kad būtų labiau regima Bažnyčios, kaip gailestingumo liudytojos, misija. Tai – kelias, kuris prasideda dvasios atsivertimu. Dėl to nusprendžiau paskelbti nepaprastąjį Jubiliejų, kurio centre būtų Dievo gailestingumas. Tai bus Šventieji Gailestingumo metai. Juos švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

Popiežiui baigus homiliją prasidėjo Susitaikinimo apeigos. Po visuotinio nuodėmių išpažinimo ir „Tėve mūsų“ pamaldų dalyviai galėjo individualiai eiti išpažinties. Šv. Petro bazilikoje išpažinčių klausė 48 kunigai, įprastiniai bazilikos nuodėmklausiai ir kunigai iš Romos vienuolių bendruomenių. Išpažinčių klausė ir popiežius Pranciškus, prieš tai pats atlikęs išpažintį.

Atgailos pamaldos „24 valandos Viešpačiui“ visą naktį ir dieną vyko keliose kitose Romos bažnyčioje. Į popiežiaus Pranciškaus kvietimą šiemet švęsti atgailos pamaldas „24 valandos Viešpačiui“ atsiliepta visame pasaulyje.

Pagal Vatikano radiją

Plačiau apie Šventųjų gailestingumo jubiliejinių metų paskelbimą bus rašoma kitame „XXI amžiaus“ numeryje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija