2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Lapių bažnyčios šventorius paskelbtas ekstremalia zona

Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šlaito padėtis bet kada gali pablogėti, todėl Kauno rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nusprendė jame skelbti ekstremalią padėtį.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, supažindinęs su šlaito tvirtinimo darbų istorija, pabrėžė, kad čia iki šiol nebuvo įrengta melioracijos sistema, drenažas, nepagilinti atraminiai pamatai, neatlikti kiti projektuose numatyti šlaito tvirtinimo darbai. Dėl šių priežasčių šventoriaus tvora jau daug metų eižėja ir griūva. Dar 1995 metais ekspertai nustatė, kad  tvora yra avarinės būklės. Vasario 27 dieną nugriuvo  jos dalis.

Kauno rajono savivaldybė Lapių bažnyčiai pernai skyrė 50 tūkst. Lt. Lėšos numatytos geologiniams, hidrologiniams tyrimams ir drenažo projektui finansuoti. Vėliau Kultūros paveldo departamentas skyrė apie 47 tūkst. eurų nuotekų sistemai sutvarkyti, tačiau darbų konkursas dar neįvyko.

UAB „Ekspertika“ ekspertas Jurgis Ražaitis teigė, kad reikia kuo greičiau stiprinti šventoriaus šlaitą, nes prasidėjus pavasario polaidžiui jis gali slinkti dar sparčiau.

Kauno II dekanato dekanas mons. Augustinas Paulauskas pastebėjo, kad žmonių gyvybei gresia pavojus, todėl būtina pradėti šlaito tvarkymo darbus. Lapių bažnyčios klebonas kun. Robertas Skrinskas pabrėžė, kad reikėtų apjuosti pavojingiausius šlaito ruožus ir užtikrinti žmonių saugumą. Klebonas sakė, kad mišias būtų galima aukoti mokykloje.

Komisija vienbalsiai nusprendė skelbti ekstremalią situaciją Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šlaite. Buvo nutarta pakoreguoti techninį šlaito sutvirtinimo  projektą ir imtis priemonių jam sutvirtinti.

Ant šlaito stovinti Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia – viena seniausių Lietuvoje. 1620 m. iškilęs sakralinis pastatas yra valstybės saugoma kultūros vertybė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija