2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gimnazistų poezijos skaitymai

Poeto Justino Marcinkevičiaus
poeziją skaito Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazijos maironiečiai

Į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją atvyko miesto maironiečiai ir jų vadovai iš Vytauto Žemkalnio gimnazijos (Sigita Motiejūnienė), „Vilties“ pagrindinės mokyklos (Vytalija Masiulienė) ir „Žemynos“ progimnazijos (Liuda Putauskienė). Prienai paskelbė šiuos metus savo kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus metais. Kovą minime 85-ąsias poeto gimimo metines. Ta proga Kazimiero Paltaroko gimnazijoje surengti Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymai ,,Po šviesiąja žvaigžde“. Maironiečiai skaitė J. Marcinkevičiaus eiles apie Lietuvą – Tėvynę, Žemę, gimtąją kalbą, Meilę, Motiną. Poezija ir muzika – neatskiriami dalykai. Viltė Bijanskytė iš 8 b klasės grojo fleita, dainavo gimnazijos ansamblis (vadovė – Zita Pilkauskienė). Popietėje dalyvavo, atsiminimus apie poetą Just. Marcinkevičių pasakojo jo amžininkas, Lietuvos maironiečių draugijos vadovas Eugenijus Urbonas. Už aktyvią veiklą draugijos 25-mečio proga jis įteikė padėkas maironiečiams ir jų vadovams.


Literatūriniuose skaitymuose – sielų bendrystė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos
Rokiškio skyriaus nariai
ir svečiai. Centre – kunigas
ir poetas Justas Jasėnas

Šiais metais minimos poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko 180-osios gimimo metinės. Veiklieji anykštėnai kunigas ir fotografas Nerijus Papirtis, lituanistė Rasa Poškuvienė ir Kupiškio krašto kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas spektaklyje „Didis šturmas dūšioj griaudė“ atlieka trijų Lietuvos kultūrai svarbių asmenybių vaidmenis. Spektaklyje poetiniais dialogais prabyla poetas, vyskupas Antanas Baranauskas (vaidmenį sukūrė kun. Justas Jasėnas), žemaičių krašto poetė, vertėja Karolina Praniauskaitė ir kunigas poetas Klemensas Kairys. Su šiuo spektakliu intelektualai aplankė ne vieną Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigą.

Aukštaitiška A. Baranausko kūrybos dvasia neaplenkė ir Rokiškio krašto. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo literatūrinius skaitymus „Iš širdies veržiasi posmai“. Renginyje dalyvavo kun. Justas Jasėnas. Jis rokiškėnams perskaitė spektaklio „Didis šturmas dūšioj griaudė“ poetinius dialogus. Rokiškėnus apglėbė trijų romantiškų sielų dvasia, įsisiurbusi į pačias slapčiausias širdies gelmes.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija