2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Gimnazistų poezijos skaitymai

Poeto Justino Marcinkevičiaus
poeziją skaito Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazijos maironiečiai

Į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją atvyko miesto maironiečiai ir jų vadovai iš Vytauto Žemkalnio gimnazijos (Sigita Motiejūnienė), „Vilties“ pagrindinės mokyklos (Vytalija Masiulienė) ir „Žemynos“ progimnazijos (Liuda Putauskienė). Prienai paskelbė šiuos metus savo kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus metais. Kovą minime 85-ąsias poeto gimimo metines. Ta proga Kazimiero Paltaroko gimnazijoje surengti Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymai ,,Po šviesiąja žvaigžde“. Maironiečiai skaitė J. Marcinkevičiaus eiles apie Lietuvą – Tėvynę, Žemę, gimtąją kalbą, Meilę, Motiną. Poezija ir muzika – neatskiriami dalykai. Viltė Bijanskytė iš 8 b klasės grojo fleita, dainavo gimnazijos ansamblis (vadovė – Zita Pilkauskienė). Popietėje dalyvavo, atsiminimus apie poetą Just. Marcinkevičių pasakojo jo amžininkas, Lietuvos maironiečių draugijos vadovas Eugenijus Urbonas. Už aktyvią veiklą draugijos 25-mečio proga jis įteikė padėkas maironiečiams ir jų vadovams.

„Poetas – tai kelias. Iš vienos širdies į kitą. Iš vienos epochos į kitą“, – rašė poetas J. Marcinkevičius. Popietėje skaityta poezija sušildė, sutaurino, prašviesino ir suartino žmones.

Regina Stumbrienė,
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos maironiečių būrelio vadovė

Stasio Skrebio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija