2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Literatūriniuose skaitymuose – sielų bendrystė

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos
Rokiškio skyriaus nariai
ir svečiai. Centre – kunigas
ir poetas Justas Jasėnas

Šiais metais minimos poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko 180-osios gimimo metinės. Veiklieji anykštėnai kunigas ir fotografas Nerijus Papirtis, lituanistė Rasa Poškuvienė ir Kupiškio krašto kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas spektaklyje „Didis šturmas dūšioj griaudė“ atlieka trijų Lietuvos kultūrai svarbių asmenybių vaidmenis. Spektaklyje poetiniais dialogais prabyla poetas, vyskupas Antanas Baranauskas (vaidmenį sukūrė kun. Justas Jasėnas), žemaičių krašto poetė, vertėja Karolina Praniauskaitė ir kunigas poetas Klemensas Kairys. Su šiuo spektakliu intelektualai aplankė ne vieną Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigą.

Aukštaitiška A. Baranausko kūrybos dvasia neaplenkė ir Rokiškio krašto. Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo literatūrinius skaitymus „Iš širdies veržiasi posmai“. Renginyje dalyvavo kun. Justas Jasėnas. Jis rokiškėnams perskaitė spektaklio „Didis šturmas dūšioj griaudė“ poetinius dialogus. Rokiškėnus apglėbė trijų romantiškų sielų dvasia, įsisiurbusi į pačias slapčiausias širdies gelmes.

Literatūrinius skaitymus gimnazijos skaitykloje paįvairino prasmingi muziejininko Valiaus Kazlausko ir pedagogės Jolantos Juodinytės kūrybos tekstai. Renginyje savo kūrybą skaitė ir respublikinės šventės „Mes atėjome ir einame“, kuri vyks Jonavoje birželį, scenarijaus detales aptarė Vida Papaurėlienė, Danutė Mažeikienė, Gražina Pitrėnienė, Irena Varnienė, Jolanta Augulienė ir Antanas Gintautas Žilinskas.

Kun. J. Jasėnas – dažnas svečias gimnazijoje. Žvelgdamas į unikaliąją autografuotų leidinių kolekciją, jis svarstė, kiek jau gimnazijai padovanota leidinių? Kiekvieną kartą romantiškos sielos dvasininkas atvyksta su dovanomis, papildydamas vertingais leidiniais unikaliąją gimnazijos kolekciją. Dabar ją sudaro 641 kunigo Justo dovanotas leidinys. Iš jų 338 leidiniai su įžymių žmonių autografais, kitą kolekcijos dalį sudaro vertingi meno albumai, istorijos, grožinės literatūros, religijos ir psichologijos mokslo leidiniai.

Literatūriniai skaitymai baigėsi, dėliojamos gairės respublikiniams renginiams. Prasmingų kūrėjų darbų gijos driekiasi į naujas, dar neatrastas erdves, kraštus, į žmonių širdis. Jaučiama gili sielų bendrystė ir noras būti kartu.

Reda Kiselytė,
LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Osvaldo Papaurėlio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija