2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Septynių Švč. Mergelės Marijos džiaugsmų vainikas,

arba pranciškoniškasis maldos vainikėlis, įamžintas skulptūroje

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Ksenijos Jarošovaitės Vainiko III
Paslaptis Nativitas, arba Gimimas
(gimsta pasaulio Atpirkėjas)

Ksenijos Jarošovaitės Vainiko
V Paslaptis Inventio in templo,
arba Atradimas (Viešpats Jėzus
randamas šventykloje)

Ksenijos Jarošovaitės Vainiko VII
Paslaptis Assumptio et coronatio,
arba Marijos paėmimas į dangų
ir karūnavimas (Švč. Dievo motina
paimama į dangų ir vainikuojama
Dangaus karaliene)

Ksenijos Jarošovaitės Vainiko
VI Paslaptis Resurrectio,
arba Prisikėlimas (viešpats
Jėzus prisikelia iš numirusių)

VILNIUS. Galerijoje „Aidas“ veikė skulptorės Ksenijos Jarošovaitės darbų paroda, kurioje septyni Švč. Mergelės Marijos džiaugsmai primena, kad gyvenimas visada viltingas, ir tame varge yra džiaugsmo momentas. Pavyzdžiui, Atradimas (Inventio in templo) paauglio Jėzaus šventykloje – tai, kas atrodė sielvartas Marijai su Juozapu (ilgesingai jo ieškant), vėliau virto džiaugsmu, Dievo kelio atskleidimu žmonėms. Tie dalykai, kurie atrodo kaip kančia, vėliau gali pasirodyti prasmingi ir džiūgūs, o ne liūdni, kai esi nuėjęs kelio galą ir nemažai patyręs.

„Aido“ galerijos direktorė Diana Stomienė pasidžiaugė, kad tai – penktoji Ksenijos darbų paroda šioje galerijoje. Skulptorė padėkojo menotyrininkei, Bažnytinio paveldo muziejaus direktorei Sigitai Maslauskaitei, konsultavusiai ir padėjusiai aprašyti parodos anotacijoje džiaugsmus, kurie turį savą istoriją. Vieni pranciškonų judėjimo istorikai šio pamaldumo atsiradimą sieja su šv. Bonaventūros asmeniu, kiti – su šv. Jonu Kapistranu. Parodoje pateikiama žymiausio tų istorikų atstovo Luko Wadding (1588–1657) vainikėlio atsiradimo versija: 1422 metais į mažesniųjų brolių ordiną įstojęs jaunas, labai pamaldus pranciškonas novicijus Švč. Mergelės Marijos skulptūrą puošdavęs gyvų gėlių vainiku, tačiau šią pamaldumo praktiką turėjęs nutraukti, dėl to labai sielvartavo (net norėjęs palikti ordiną), tačiau jam apsireiškusi pati Marija paprašė kalbėti septynių dalių rožinį jos septynių džiaugsmų garbei – tuo būdu (rožinio „nupintas“) vainikas jai bus malonesnis nei iš gėlių. Nuo tada šis „pranciškonų arba serafimiškasis vainikas“ yra pagrindinė pranciškonų ordino rožinio maldos praktika. Parodos lankytojai rado ir „instrukciją“, kaip kalbėti pranciškoniškąjį vainiką naudojant rožinį.

Septynių Švč. Mergelės Marijos džiaugsmų Vainikas yra tos pačios Švč. Mergelės Marijos džiaugsmo paslaptys: 1. Annuntiatio, arba Apreiškimas (angelas apreiškia Marijai Dievo sūnaus įsikūnijimą); 2. Visitatio, arba Aplankymas (Marija lanko šv. Elzbietą); 3. Nativitas, arba Gimimas (gimsta pasaulio Atpirkėjas); 4. Adoratio magorum, arba Išminčių pagarbinimas (išminčiai pagarbina gimusį pasaulio atpirkėją); 5. Inventio in templo, arba Atradimas (viešpats Jėzus randamas šventykloje); 6. Resurrectio, arba Prisikėlimas (viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių); 7. Assumptio et coronatio, arba Marijos paėmimas į dangų ir karūnavimas (Švč. Dievo motina paimama į dangų ir vainikuojama Dangaus karaliene).

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija