2015 m. kovo 27 d.    
Nr. 12
(2132)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Architektūros kūrėjas

Kaunas. 60 metų jubiliejaus proga. Kauno nacionaliniame dramos teatre architektą Algimantą Kančą sveikino kolegos, bičiuliai, miesto vadovai. Minėjimas įvyko kaip tik šiame teatre, kurio rekonstrukcijos projektą parengė architektas A. Kančas. Tuo pasidžiaugė teatro direktorius Egidijus Stancikas. Buvo prisiminta ir tai, kad jubiliato senelis žinomas rašytojas, dramaturgas Juozas Grušas ne kartą vesdavosi vaikaitį Algimantą į spektaklius, norėdamas nuo mažumės įdiegti jam meilę teatrui. Bet likimas lėmė, kad nei aktoriumi, nei režisieriumi Algimantas netapo. Jis tapo garsiu architektu, kurio darbai žinomi ir Lietuvoje, ir už jos ribų.

Jubiliejaus proga teatro fojė buvo surengta plati, tačiau ne visaapimanti jo darbų paroda. Tarp daugybės kūrinių – Šv. Kazimiero bažnyčia, Gerojo Ganytojo bažnyčia ir parapijos salė, „Kraft Foods Lietuva“ administracijos ir laboratorijos pastatų kompleksas, Kauno Šančių kareivinių rekonstrukcija, automobilių salonas „Sostera“, restoranai „Miesto sodas“, „Avilys“, „Medūza“, gyvenamieji pastatai ir kiti. Kai kurie projektai parengti su kolegomis, žavi jų įvairovė.

Kolegą sveikino vienas artimiausių bičiulių architektas, grupės „Antis“ narys Algirdas Kaušpėdas. Jis pabrėžė du, jo nuomone, svarbiausius bruožus architektūroje, būdingus ir A. Kančui, – jokių kompromisų nepripažinimą  ir siekimą kuo daugiau globalizacijos. „Yra Kaune dar tos kultūros žmonių, kurie išlaiko savo šviesą ir šviečia mums visiems“, – sakė kolega Algirdas.

Dr. Jūratė Tutlytė atkreipė dėmesį, kad A. Kančas yra antrosios architektų kartos kūrėjas. Jam būdingi drąsesni, laisvesni kūrybiniai ieškojimai ir eksperimentai. „Šios kartos atstovai Kaune suformavo stipriąsias architektūros gildijos pozicijas, kurios ir šiandien diktuoja architektūrinės kultūros toną. A. Kančą gerbiame už talentą ir drąsą, meistriškumą. Jo architektūra ir pastatai gyvena savo gyvenimą, puikiai funkcionuoja, – sakė kolegė. – Architektūroje svarbiausia ne pati forma, o tarnystė gyvenimui ir jo tenkinimas“.

A. Kančas džiaugėsi, kad su Dievo palaima įvyko paroda. Jis dėkojo žmonai už supratimą ir kantrybę.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija