2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

1941 metų Birželio sukilimas Lietuvoje ir jo įteisinimas valstybės aktais

1941 metų birželio 23 d. per Kauno radiją buvo paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracija ir atsišaukimas į lietuvių tautą. Sukilimas prieš SSRS okupantus buvo prasidėjęs beveik nuo pat SSRS ir Vokietijos karo pradžios. Lietuvoje aktyviai veikė 20–30 tūkstančių sukilėlių. Kovodami su Raudonąja armija žuvo keli šimtai. Sukilimas buvo nukreiptas tiek prieš Raudonąją armiją, tiek ir prieš nacių kariuomenę. Tačiau viltys atkurti Lietuvos nepriklausomybę neišsipildė – vokiečiai įvedė okupacinį civilinį valdymą, o po šešių savaičių buvo likviduota ir vyriausybė.

Šį antradienį, birželio 23-iąją, Lietuvoje vyko renginiai, skirti 1941 metų Birželio sukilimui paminėti. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyko sukilėlių pagerbimas. Buvo padėta gėlių prie paminklo žuvusiems 1941-ųjų Birželio sukilimo dalyviams Senosiose miesto kapinėse Vytauto prospekte. Paskui pajudėjo Motociklininkų kolona – vyko žygis nuo Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio į Vilnių. Vilniuje renginys prasidėjo motociklininkų kolonos iš Kauno atvykimu į Nepriklausomybės aikštę. Pakraščiuose išsirikiavo patriotinių organizacijų atstovai su savo vėliavomis. Dalyvavo Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Kariuomenės orkestras. Susirinkusieji tylos minute pagerbė 1941metų Birželio sukilimo metu daugiau kaip 2000 žuvusių jo dalyvių atminimą.  Kalbėjusieji priminė sukilimo istoriją, Seimo ruošiamus dokumentus dėl 1941m. Nepriklausomybės atstatymo Deklaracijos pripažinimo Lietuvos Respublikos teisės aktu. Pabaigoje koncertavo Lietuvos kariuomenės orkestras. Siūlome ats. plk. Arūno Dudavičiaus parengtą tekstą apie 1941 metų Birželio sukilimą, skaitytą Seime, konferencijoje „Lietuvos gyventojų sovietinio genocido organizatoriai ir vykdytojai: istorinis, moralinis ir teisinis atsakomybės vertinimas“.                                                                       


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija