2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Tikėjimo dėlionė

Zarasų „Alfa“ kurso dalyviai
su vyskupu Lionginu Virbalu SJ

Baigiamasis „Alfa“ kurso užsiėmimas

Baigiamojo „Alfa“ kurso užsiėmimo akimirka

Zarasai. „Alfa“ kursas parapijoje skamba lyg varpas, kviečiantis parapijiečius į sambūrį pažinti krikščionišką tikėjimą. Kursas skirtas įvairių krikščioniškų konfesijų tikintiesiems arba dar nepažinusiems tikėjimo slėpinių. Tai – bandymas surasti Dievą savo gyvenime, suprasti ir skaityti Šventąjį Rašą ir susipažinti su mus supančiu pasauliu. Susitikimuose diskutuojama, klausomasi, dalijamasi mintimis ir mąstoma. Zarasų dekanas ir klebonas kun. Remigijus Kavaliauskas ne kartą sakė, kad labai gerai, jog kurso metu žmogui nusistovėjusios tikėjimo normos subyra lyg lego kaladėlės ir jas vėl dėlioja iš naujo. Iš tiesų kurso metu dešimt savaičių dėliojamas savo „tikėjimo lego“ su noru, nes vyksta mokymai, paskaitos, kurios atsako į daugelį klausimų, abejonių. Neužmirštama išvyka – „Alfa“ savaitgalis Baltriškėse, pas Tiberiados brolius. Ten labiau pajutome Šv. Dvasios prisilietimą prie kiekvieno iš mūsų. Įstrigo vienos brandaus amžiaus parapijietės pasakymas įpusėjus kursams: „Maniau, kad viską žinau, bet kursų metu mokiausi iš naujo. Tai – labai įdomu, naudinga“.

Pasak klebono kunigo Remigijaus, Zarasuose pirmasis „Alfa“ kursas pradėtas dar 2009 metais. Jį vedė vikaras kun. Justas Jasėnas parapijos Gyvojo Rožinio grupei. Nuo 2014 metų „Alfa“ kursas Zarasų parapijoje įsibėgėjo intensyviau: pavasarį – Pauliaus Širvio progimnazijoje, rudenį – „Ąžuolo“ gimnazijoje, „Lakštingalos“ mokykloje ir Pirmajai Komunijai besirengiančių vaikučių tėveliams – parapijos salėje. 2015 metų pavasarį kursas organizuotas Žemės ūkio mokykloje, Socialinės globos namuose ir Šlyninkos vandens malūne. Šių organizacijų darbuotojai kursuose dalyvavo po darbo valandų, o į Šlyninką vyko norintys pasisemti žinių zarasiškiai ir Štadvilių gyventojai.

Gegužės 22-osios (Šv. Ritos dienos) vakarinės šv. Mišios Zarasų bažnyčioje sukvietė visus „Alfa“ kursų lankytojus ir parapijiečius. Į svečius atvyko Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, „Alfa“ koordinatorius Panevėžio vyskupijoje kun. Albertas Kasparavičius, generalvikaras kun. Eugenijus Styra. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas ir kunigai. Ši diena tarsi simboliška „Alfa“ kursų lankytojams, nes vyskupo pamoksle suskambėjo pasakojimas apie šv. Ritos darbus ir galimybę šią dieną maldomis prašyti neįmanomų dalykų. Vyskupas pasidžiaugė Zarasų bažnyčios kunigų Remigijaus Kavaliausko ir Aivaro Kecoriaus darbu organizuojant „Alfa“ kurso programas. Šv. Mišių metu iškilmingai apdovanotos visos „Alfa“ grupelės vyskupo padėkos raštais ir autentiškomis angelų skulptūrėlėmis, kurias įteikė dekanas kun. R. Kavaliauskas. Nuoširdūs padėkos žodžiai ir atminimo dovanos įteiktos kurso savanorėms Aurelijai Jakutienei, Violetai Gaidienei ir Aldonai Navickienei.

Po šv. Mišių vyko šventinė agapė Šlyninkos vandens malūne. Svečiams klausantis malūnininko Stanislovo pasakojimų, „Alfa“ grupelių dalyviai atliko kūrybinius darbus: koliažus, pamąstymus apie kursą bei susuko vaško žvakes. Kūrybinių darbų pristatymo klausėsi visi susidomėję. Buvo gera iš šalies vertinti, nes kiekvienam „Alfa“ davė tam tikrą dozę sumaišties, atradimų ir pasitikėjimo. Tai buvo ir bažnyčios statymas, ir gyvenimo prasmės takelių ieškojimas, ir knygos apie tikėjimą skaitymas... Miela buvo klausyti vyresnės kartos ir jaunesnių žmonių minčių – visi džiaugėsi naujais pažinimo vaisiais. Susuktas žvakes, kvepiančias bičių medumi, kurso savanorės įteikė vyskupui ir kunigams kaip padėką ir atminimą.

Dekanas kun. R. Kavaliauskas pakalbino „Alfa“ kurso dalyvius pasidalinti liudijimais, tačiau niekam neišdrįsus, paskaitė anksčiau parašytas mintis:

„Alfa atvėrė akis ir širdį į tikėjimą, įgavau naują požiūrį į Bažnyčią, tikėjimą, kasdienybę, vertybes“.

„Ačiū Alfai už sumaištį ir už dar didesnį postūmį ieškoti tikėjimo tiesos savyje. Te mano tikėjimas tampa pavyzdžiu šeimos nariams – vaikams...“

„Tai buvo naujos patirtys susitikimuose su Dievu ir savimi, permąstymas, rodos, tokių įprastų, bet kasdienybės rutinoje gal ir sustabarėjusių įsitikinimų. Išgirstas mintis norėčiau taikyti savo gyvenime, kad ir mano veidas bei siela švytėtų tikra krikščionio meilės pasauliui ir gyvenimui šypsena. Buvo labai daug jautrių akimirkų, kada širdis sukūkčiojo, apimta gerumo, tikiuosi, jog tos patirtys padės gyventi šviesiau“.

„Tai buvo mielas laiškas, kurį norėtųsi dar ir dar kartą skaityti... Dar kartą buvo naudinga prisiliesti prie Šventos Tikėjimo upės, kurioje nusiprausęs jautiesi švaresnis, geresnis savo artimiesiems ir visam pasauliui...“

„Alfa“ koordinatorius Panevėžio vyskupijoje kun. A. Kasparavičius apibendrino šio kurso veiklą, primindamas Šventojo Rašto įžvalgas, kvietė toliau gilintis į krikščioniškąją būtį, padėti Bažnyčiai savo tikėjimu ir darbais. Vėliau vaišindamiesi savo suneštais saldumynais ir malūno šeimininkių vaišėmis – razavais blynais – šventės dalyviai klausėsi šeimininkės Reginos pasakojimo apie lietuviškas kulinarijos tradicijas. Atsisveikindami Šlyninkos malūno šeimininkai vyskupui L. Virbalui SJ dovanojo didelį duonos kepalą. Nusifotografavę su garbiais svečiais išsiskirstėme į namus. Tikėtina, kad kiekvienas „Alfa“ kurso dalyvis suvokė, kad reikia ieškoti, jausti, rasti ir mokytis. Sėkmingi pažinimo vaisiai bręsta, kviesdami parapijiečius rudenį ir vėl burtis į naują „Alfa“ kurso programą.

Aldona Navickienė,
„Alfa“ savanorė

Kun. Remigijaus Kavaliausko nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija