2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Pirmosios Komunijos šventė

Prieš įvesdinant į bažnyčią
Kupiškio dekano klebono
kun. Mindaugo Kučinsko apšlakstymas

Tėvai palaimina vaikus

Bendra nuotrauka po Pirmosios
Komunijos šv. Mišių

KUPIŠKIS. Paskutinį pavasario sekmadienį Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje mažiesiems kupiškėnams suteikta Pirmoji Komunija. Pasipuošę vaikai rikiavosi bažnyčios šventoriuje ir iš jaudulio virpančiomis širdelėmis laukė minutės, kai taps visateisiais katalikais. Pirmajai Komunijai 67 parapijos vaikai ruošėsi ištisus metus: lankė tikybos pamokas parapijos namuose. Jas vedė tikybos mokytoja Rasa Šlekienė. Sekmadieniais vaikai uoliai ėjo į bažnyčią, susipažino su tikėjimo tiesomis. Įpusėjus mokslo metams, dekanas kun. Mindaugas Kučinskas pakvietė vaikus kartus su tėveliais vykti į kelionę. Buvo aplankytas Tiberiados bendruomenės vienuolynas Baltriškėse. Gegužę, patikrinęs vaikų žinias, dekanas susitiko su kiekvienu vaiku ir jo artimaisiais, padėkojo tėveliams už tai, kad buvo kartu labai svarbiu vaikams momentu, o vaikams palinkėjo ramaus laukimo, kiekvienam padovanojo žvakę ir maldynėlį. Pasiruošusiems pirmąjį kartą į savo širdeles priimti Švč. Sakramentą buvo surengta Pirmosios Komunijos šventė.

Bažnyčios šventoriuje susirinkusius vaikus, jų tėvelius, artimuosius pasitiko dekanas kun. M. Kučinskas. Visus pasveikinęs, jis dar kartą paaiškino renginio prasmę. Po tėvelių palaiminimo visi buvo pakviesti į bažnyčią, kurioje šv. Mišios buvo aukotos už šios šventės dalyvius vaikus bei jų šeimų narius. „Brangiausias turtas – dvasinis gyvenimas bei tikėjimas. Tai jums priminti gali keturios taisyklės: malda, sakramentai, Šv. Mergelė Marija bei bendruomenė. Tai – tarsi keturios stalo kojos, todėl jis yra tvirtas. Jei laikysimės šių taisyklių, gyvenimas su malda, sakramentais bendruomenėje bus labai prasmingas ir jus sustiprinantis “, – per pamokslą sakė dekanas kun. M. Kučinskas. Paskui vaikai pirmąjį kartą priėmė į savo širdeles Jėzaus Kristaus kūną – ostiją – ir buvo pašventinti jų atsinešti rožiniai, škaplieriai, įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai.

Šventės dieną svečiavosi ir savo pasirodymu netikėtai tikinčiuosius pradžiugino Vilniaus Dainos mylėtojų kamerinis choras, vadovaujamas Vlado Versecko.

Sigita Kantautienė

Rasos Šlekienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija