2015 m. liepos 3 d.    
Nr. 26
(2146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Posėdžiavo vyskupai

Birželio 30 dieną Vilniuje vyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis. Jame dalyvavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, arkivyskupai Gintaras Grušas, Sigitas Tamkevičius SJ, Pedras Lopesas Kvintana (Pedro López Quintana), arkivyskupas nominatas Lionginas Virbalas SJ, vyskupai Eugenijus Bartulis, Jonas Boruta SJ, Jonas Ivanauskas, Jonas Kauneckas, Kęstutis Kėvalas, Rimantas Norvila, Arūnas Poniškaitis, Linas Vodopjanovas OFM.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedras Lopezas Kvintana. Vyskupai svarstė, kaip švęsti artėjančius Popiežiaus paskelbtus Gailestingumo metus. Jau anksčiau nutarus, kad šventimas vyks trimis – nacionaliniu, vyskupijų ir parapijų – lygiais, buvo svarstomi konkretūs pasiūlymai ir idėjos. Ketinama 2016 metų pavasarį organizuoti nacionalinį Gailestingumo kongresą ir didžiuosiuose šalies miestuose jau išpopuliarėjusią akciją „24 valandos Viešpačiui“, kuomet bažnyčios bus atviros maldai visą parą. Per visus metus ypač daug dėmesio bus skiriama Gailestingumo versmei – Atgailos sakramentui; bus skatinami gailestingumo darbai, malda ir piligriminės kelionės. Jubiliejinių Gailestingumo metų šventimas Lietuvoje bus derinamas su Šventojo Sosto parengta jubiliejine šventimo programa: vyskupijose vyks įvairius Dievo Gailestingumo aspektus atskleidžiantys renginiai. LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A. J. Bačkis kalbėjo apie pasirengimą spalį vyksiančiai eilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai Romoje bei aptarė šeimų sielovadą mūsų krašte. Vyskupai aptarė kai kuriuos Sinode numatytus svarstyti klausimus, daug dėmesio skirta išsiskyrusiųjų sielovados galimybėms. Ganytojai solidarizuojasi su Popiežiaus kvietimu melstis už artėjantį Sinodą bei kviečia maldai už Sinodą visus Lietuvos tikinčiuosius.

Popiežiui patenkinus LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko arkivysk. S. Tamkevičiaus atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupo metropolito pareigų prašymą, buvo renkamas naujas šios komisijos pirmininkas. Juo vyskupai išrinko paskirtąjį Kauno arkivyskupą metropolitą L. Virbalą. LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas papasakojo susirinkusiems apie tai, kaip rugpjūčio 29 dieną Vilniuje, Bernardinų sode, vyks Vienuolijų palapinių šventė bei kaip vyskupijose bus švenčiama vienuolių įžadų atnaujinimo diena. Vyskupai daug dėmesio skyrė naujojo Lietuvos Caritas profilio klausimui, svarstė, koks turėtų būti optimalus nacionalinio bei vyskupijų Caritas santykis, kad kuo geriau būtų atsiliepiama į tuos socialinius ir dvasinius poreikius, kurie yra aktualūs Lietuvoje.

LVK atstovas Europos Sąjungos Vyskupų Konferencijų Taryboje (COMECE) vysk. R. Norvila pasakojo apie anksčiau įvykusį šios organizacijos suvažiavimą, pasidalino įspūdžiais iš susitikimų su Europos Komisijos vadovais bei apibūdino pasikeitimus ES struktūrose. Šio plenarinio posėdžio svečias prof. Boguslavas Gruževskis pristatė į posėdį susirinkusiems vyskupams Lietuvos Caritas inicijuotą sociologinį tyrimą „Skurdas Lietuvoje“ bei jo rezultatus.

LVK atstovu aplinkos apsaugos klausimais buvo išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vysk. L. Vodopjanovas, o Prancūzijos lietuvių kapelionu naujai dvejų metų kadencijai buvo patvirtintas kun. Mozė Mitkevičius. Nauju Mišrios dvišalės komisijos nariu išrinktas LVK Generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius. Už tvirtą bei įtaigų krikščioniško gyvenimo liudijimą Bažnyčios ganytojai dėkojo Kauno arkivyskupo metropolito tarnystę pabaigusiam, buvusiam ilgamečiam LVK Pirmininkui arkivysk. S. Tamkevičiui. Už darbą dėkota ir savo kadenciją pabaigusiam LVK Generalinio sekretoriaus pavaduotojui kun. Dariui Trijoniui, kuris jau pradėjo eiti Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros administratoriaus pareigas.

Kitas LVK plenarinis posėdis vyks lapkričio 23–27 dienomis Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija