2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Seimo nariai neišdrįso svarstyti antikonstitucinio vardų ir pavardžių įstatymo projekto

Mitingas Vilniuje, prie Seimo,
Nepriklausomybės aikštėje
„Šalin rankas nuo lietuvių
kalbos ir nuo valstybės pamatų!“
Jono ČESNAVIČIAUS nuotrauka

Birželio 30 dieną, Vilniuje, prie Seimo, Nepriklausomybės aikštėje valstybinės lietuvių kalbos gynėjai surengė mitingą „Šalin rankas nuo lietuvių kalbos ir nuo valstybės pamatų!“

Mitingo dalyviai reikalavo, kad Seimas atmestų LSDP atstovų brukamą Vardų ir pavardžių rašymo projektą bei Civilinio kodekso įstatymo pataisas ir ragino palaikyti Valentino Stundžio bei grupės Seimo narių teikiamą Konstitucijai neprieštaraujantį projektą.

Nors Seime iš ryto vykusioje Seimo seniūnų sueigoje nebuvo pasiūlyta birželio 30-osios Seimo darbotvarkę papildyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto svarstymu, tačiau prasidėjus rytiniam Seimo posėdžiui Liberalų sąjūdžio (LS) frakcijos narė Dalia Kuodytė tvirtinant posėdžio darbotvarkę frakcijos vardu paprašė, kad Vardų ir pavardžių rašymoįstatymų projektas būtų įtrauktas. LS frakcijos seniūnas Eligijus Masiulis patvirtino, kad šis prašymas yra teikiamas frakcijos vardu. Balsavimo metu daugumai Seimo narių susilaikius ir 29 balsavus prieš, klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Už klausimo įtraukimą į darbotvarkę balsavo 25 Seimo nariai: visi Lenkų rinkimų akcijos ir dauguma Liberalų sąjūdžio frakcijos narių, keturi socialdemokratai ir vienas TS-LKD narys, du Mišriosios grupės nariai.


Lietuvos kariuomenės vadui suteiktas generolo leitenanto karinis laipsnis

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas užsega Lietuvos
kariuomenės vadui Jonui Vytautui
Žukui generolo leitenanto antpečius

Birželio 22 dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė per iškilmingą ceremoniją Prezidentūroje Lietuvos kariuomenės vadui generolui majorui Jonui Vytautui Žukui už nepriekaištingą tarnybą, kariuomenės ir Lietuvos stiprinimą suteikė generolo leitenanto karinį laipsnį. Ceremonijoje taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, krašto apsaugos viceministrai, ministerijos kancleris, kariuomenės pajėgų ir valdybų vadai,  kiti ministerijos ir kariuomenės atstovai, taip pat kariuomenės vado artimieji.

„Kariuomenės rankose yra gyvybinė valstybės užduotis – Lietuvos ir jos žmonių saugumas. Šis laipsnis – įvertinimo ir pasitikėjimo ženklas. Kartu tai – dar didesnė atsakomybė ir pareiga būti pavyzdžiu visiems Lietuvos žmonėms“, – sakė šalies vadovė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija