2015 m. liepos 10 d.    
Nr. 27
(2147)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Biržiečių giesmės Žemaičių Kalvarijos kalnuose

Biržiečius Žemaičių Kalvarijoje
pasitiko buvęs jų ganytojas,
dabar Kauno arkivyskupas
Lionginas Virbalas SJ (dešinėje)

Kasmet liepos pradžioje Žemaičių Kalvarijoje vyksta atlaidai. Į juos suvažiuoja minios piligrimų iš visos Lietuvos. Gausi (50 žmonių) Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tikinčiųjų grupė išsiruošė į piligriminę kelionę Žemaičių Kalvarijoje. Kelionės organizatorius ir vadovas kunigas Ernestas Želvys pasirūpino, kad išvyka būtų itin prasminga. Besimelsdami ir besišnekučiuodami net nepastebėjome, kad jau pasiekėme kelionės tikslą. Daugeliui grupės maldininkų šie atlaidai Žemaitijoje buvo pirmieji gyvenime. Tad žmonės su dideliu smalsumu domėjosi kiekvienu dalyku. Skubėjome maldai į didingą šventovę, svetingai pasitikusią piligrimus. Štai čia, šventoriuje, biržiečių laukė mielas siurprizas. Mus pasitiko dabar jau Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Buvęs Panevėžio vyskupas ordinaras yra kilęs iš Biržų, todėl būryje atsirado ir pažįstamų veidų. Šv. Mišias aukojo naujasis Kauno arkivyskupas, jam koncelebravo Telšių vyskupai Jonas Boruta SJ ir Linas Vodopjanovas OFM bei  gausus būrys kunigų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija