2015 m. spalio 30 d.    
Nr. 40
(2160)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Rusijos lietuviai susitiko Bistrampolyje

Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) susitiko Rusijoje gyvenantys lietuviai. Renginyje „Rusijos lietuviai – Lietuvai“ apdovanotos lietuvių bendruomenės, tvarkančios ir prižiūrinčios lietuvių tremtinių kapus Sibire. Koncertavo Murmansko lietuvių ansamblis „Lietuva“.

Renginio metu kalbėta apie Sibiro platybėse likusių lietuvių tremtinių kapų tvarkymą. Kultūros tarybai skyrus finansavimą, prie to 1000 eurų prisidėjo ir Kupiškio rajone esanti įmonė „Durpėta“, privatūs asmenys, vietos lietuviai ėmėsi kapus tvarkyti patys. Bistrampolio dvare padėkos raštais buvo apdovanoti daug Rusijos lietuvių bendruomenių, tvarkančių kapus.

Kaip sakė kultūros viceministras Romas Jarockis, „Misija Sibiras“ vieną kartą per metus važiuoja, daugiau atlikdama edukacinę funkciją, paveldo propagavimą, o šitie žmonės, Murmansko lietuviai, išties atlieka realų darbą. Jų darbų apimtys – žymiai didesnės: Buriatijoje yra 24 lietuvių kapinės, jose – šeši šimtai kapų. 1989-aisiais ir 2007-aisiais surengtos ekspedicijos į Buriatiją buvo naudingos – parengti kapinių brėžiniai, surašyti kapai.

Murmansko lietuvių bendruomenė, susikūrusi daugiau nei prieš dvidešimt metų, – viena iš aktyviausių, puoselėjančių lietuvybę Rusijoje. Dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva“ daug koncertuoja Murmanske, o Lietuvoje vieši ne pirmą kartą.

,,Atsakomybė didelė. Nors mes ir iš Šiaurės, stiprūs žmonės, bet norime parodyti, kad lietuviškos dainos, kurias mes dainuojame, labai giliai sujaudina. Kur mes bebūtume, mes mylime Lietuvą ir norime, kad ir mūsų Lietuva nepamirštų ir mylėtų“, – sakė Murmansko lietuvių bendruomenės narys Vytautas Pozniakovas.

Lietuvių liaudies dainas, atliekamas ansamblio „Lietuva“, dainavo visi renginio dalyviai. Iš tiesų iki ašarų buvo jaudinančios tos akimirkos.

Bistrampolio dvaro koncertų salėje veikė septynerių metų į Krasnojarsko kraštą ištremto Sauliaus Sidaro, pėsčiomis išvaikščiojusio beveik visą Sibirą, fotografijų paroda. Jo nuotraukose atsispindi kiekvienam lietuviui, pabuvojusiam Sibiro platybėse, skaudūs kadrai, kuriuos prisiminti nėra malonu. Vienoje iš nuotraukų užfiksuota rezoliucija, kuria liepta sušaudyti 100 žmonių, o J. Stalinas rekomenduoja 300. Kitoje nuotraukoje matome išdidžius „komunizmo statytojus“, o šalia – vaikus su aliuminio puodukais, dėkojančius tėvui J. Stalinui už laimingą vaikystę.

S. Sidarui teko skaudūs išgyvenimai: J. Stalino paliepimu jo tėvas buvo nušautas, mama nuo tremties pergyvenimų suparalyžiuota, o jis su broliu atsidūrė už daugiau nei 5000 kilometrų nuo savo gimtų namų. Jo fotografijų kolekciją sudaro nuotraukos nuo 1941 metų iki šių dienų. Dabartinėse nuotraukose atsispindi Sibiro gamta, kurią jis kas vasarą tyrinėja su geologais. Šią vasarą atsisakė ekspedicijos dėl labai svarbios priežasties – jis lankė lietuvių kalbos kursus Vilniuje. Šios žinios jam pravers stiprinant Krasnojarsko lietuvių bendruomenę. Joje – apie 500 narių, todėl labai jaučiasi ten reikalingas, nors galėtų persikelti į Lietuvą. Krasnojarske gyvenantys lietuviai – jų yra apie 5000 – vienaip ar kitaip paliesti tremties.

,,Murmanske gyvena apie 20 tautinių mažumų: komiai, totoriai, moldavai, armėnai. Lietuviai išsiskiria kultūriniu aktyvumu. Mūsų ansamblis visuose renginiuose yra laukiamas, jaučiamės lyg žvaigždės“, – pasakojo ansamblio vadovė gydytoja Elena Masiukaitė. Jos tėvas kilęs iš Širvintų krašto, prieš 23 metus šią bendruomenę įkūrė. Joje dalyvauja apie 300 narių.

Visi šventės, kurią vedė kun. dr. Rimantas Gudelis, dalyviai buvo šiltai priimti. Su Rusijoje gyvenančiais lietuviais kunigas palaiko ryšius, jie dalyvauja Bistrampolio dvare rengiamuose festivaliuose. Kun. dr. R. Gudelis patarnauja lietuvių bendruomenėms Rusijoje ir jų prašymu prisiėmė atsakomybę vykdyti lietuvių tremtinių kapų tvarkymo projektą.

Rusijos lietuviai dalyvavo Pasaulio lietuvių bendruomenės Seime.

Aldona Ramanauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija