2015 m. spalio 30 d.    
Nr. 40
(2160)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Prezidentė susitiko su popiežiumi Pranciškumi

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė trečiadienį, spalio 28 dieną, atvyko dviejų dienų oficialaus vizito į Vatikaną, kur susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Vizito metu šalies vadovė taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Galagheriu.

Prezidentė pabrėžė, jog Šventojo Sosto dvasinė parama Lietuvai buvo ypač svarbi išgyvenant sunkiausius sovietinės priespaudos metu. Šiandien, pasak šalies vadovės, susiduriame su naujais iššūkiais – agresijos, neapykantos ir priešiškumo kurstymu. Todėl Popiežiaus Pranciškaus padrąsinimas  puoselėjant  santarvės, vienybės ir pagarbos artimui vertybes yra labai svarbus Lietuvos bei viso regiono žmonėms. Prezidentė pakvietė Šventąjį Tėvą atvykti į Lietuvą.


Malonės laikas grįžti prie Dievo ir laimėti dangų

Mintys į apsireiškimus Medžiugorjėje pažvelgus

Vytautas Antanas Dambrava

(Tęsinys. Pradžia nr. 37, 38, 39)

Medžiugorjėje

– Melskitės, melskitės, melskitės! Nežinau, ką kita jums pasakyti, nes myliu jus ir noriu, kad maldoj pažintumėte mano meilę ir Dievo meilę. Jei nesimeldžiate, negalite suvokti nei mano meilės, nei kiekvienam iš jūsų skirtų Dievo planų.

– Melskitės, melskitės, melskitės! Malda duos jums viską... Jei meldžiatės ir pasninkaujate, gausite viską, ko prašote... Malda galite visiškai nuginkluoti (šėtoną) ir sau užsitikrinti laimę... Svarbiausias dalykas visiems krikščionims yra įžengti į maldos vidų; tik tada galėsite teisingai apsispręsti.

– Melskitės, melskitės, melskitės... Negausite nieko iš ginčų, viską iš maldos... Aš prašau jus neleisti mano širdžiai kruvinai verkti dėl nuodėmėje žūstančių sielų. Dėl to, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija