2015 m. spalio 30 d.    
Nr. 40
(2160)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Prezidentė susitiko su popiežiumi Pranciškumi

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė trečiadienį, spalio 28 dieną, atvyko dviejų dienų oficialaus vizito į Vatikaną, kur susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Vizito metu šalies vadovė taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Paulu Galagheriu.

Prezidentė pabrėžė, jog Šventojo Sosto dvasinė parama Lietuvai buvo ypač svarbi išgyvenant sunkiausius sovietinės priespaudos metu. Šiandien, pasak šalies vadovės, susiduriame su naujais iššūkiais – agresijos, neapykantos ir priešiškumo kurstymu. Todėl Popiežiaus Pranciškaus padrąsinimas  puoselėjant  santarvės, vienybės ir pagarbos artimui vertybes yra labai svarbus Lietuvos bei viso regiono žmonėms. Prezidentė pakvietė Šventąjį Tėvą atvykti į Lietuvą.

Lietuva ir Vatikanas kitąmet minės diplomatinių santykių 25 metų jubiliejų. Šventasis Sostas niekada nepripažino Lietuvos okupacijos ir griežtai smerkė totalitarinių režimų nusikaltimus. Katalikų Bažnyčia buvo aktyvi antisovietinės rezistencijos dalyvė, puoselėjo laisvės vertybes, per „Vatikano radiją“ Romoje informavo pasaulį apie žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, rengė laidas lietuvių kalba. Per visą okupacijos laikotarpį prie Šventojo Sosto veikė Lietuvos ambasada.

Šalies vadovė su Popiežiumi aptarė Europai ir visam pasauliui aktualius klausimus – kaip spręsti regioną krečiančius konfliktus, padėti nuo karo bėgantiems žmonėms. Audiencijos metu didelis dėmesys skirtas padėčiai Ukrainoje, ypač humanitarinės paramos jos žmonėms klausimams. Būdama JT Saugumo Tarybos nare Lietuva prisideda sureguliuojant konfliktus taikiomis priemonėmis, skatina padėti nuo smurto kenčiančioms moterims ir vaikams, užtikrinti taiką, stabilumą bei gerovę žmonėms.

Šventajam Tėvui Prezidentė padovanojo Aušros Vartų gailestingumo Motinos ir Gailestingojo Jėzaus paveikslus. Popiežius Pranciškus kitus metus paskelbė jubiliejiniais Gailestingumo metais, o Vilnius yra įvardijamas gailestingumo miestu.

Vizito metu Prezidentė susitiko ir su suverenaus Maltos ordino, kuris turi ypatingą statusą tarptautinėje erdvėje, Didžiuoju Magistru kunigaikščiu Metju Festingu (Matthew Festingu). Susitikimo metu aptarti labdaros ir savanorystės skatinimo klausimai. Už labdaros ir bendražmogiškų vertybių skatinimą didysis magistras Prezidentei įteikė aukščiausia Maltos ordino apdovanojimą „Pro merito Melitensi“.

Prezidentė Maltos ordino Didžiajam Magistrui už labdarą ir nesavanaudiškos paramos skatinimą Lietuvoje įteikė aukščiausia Lietuvos apdovanojimą – Vytauto Didžiojo ordiną.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija