2015 m. lapkričio 13 d.    
Nr. 42
(2162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Malda už mirusiuosius – bažnyčioje ir kapinėse

Medingėnų parapijos choras,
vadovaujamas Gabrielės Budrytės
(kairėje prie instrumento)

Šv. Mišias Medingėnų kapinių koplyčioje
aukoja kun. Aivaras Pudžiuvelis

MEDINGĖNAI. Medinę prie Minijos upės esančio miestelio Švč. Trejybės bažnyčią ir parapijos tikinčiuosius kas sekmadienį, o reikalui esant ir dažniau, keletą metų aptarnauja iš Rietavo atvažiuojantis šios parapijos rezidentas kun. relig. m. mgr. Aivaras Pudžiuvelis. Medingėniškiai savo kunigą labai gerbia už jautrumą, nuoširdumą ir sąžiningą pareigų atlikimą. Kunigas Aivaras visuomet yra geros nuotaikos, nuoširdžiai bendrauja ir su parapijos jaunimu, ir su pagyvenusiais žmonėmis.

Ir šiemet, vadovaujant kunigui Aivarui, pamaldžiai Medingėnuose praėjo Visų Šventųjų iškilmė. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo nemažai suaugusių tikinčiųjų, jaunimo bei iš toliau atvykusių buvusių medingėniškių. Aukodamas šv. Mišias kun. A. Pudžiuvelis homilijoje apžvelgė Visų Šventųjų šventės prasmę, kvietė nuolat pasikliauti šventaisiais ir nuoširdžiomis maldomis kreiptis į juos reikalingos pagalbos bei užtarimo. Džiugu, kad medingėniškiai turi ir savą vargonininkę (anksčiau vargonininkas atvažiuodavo iš Rietavo) – šios pareigos patikėtos medingėniškių ūkininkų Algirdo ir Virginos Budrių atžalai Gabrielei Budrytei, besimokančiai Medingėnų pagrindinės mokyklos septintoje klasėje ir lankančiai Plungės „Yamaha“ muzikos mokyklą. Ji turi sodrų balsą ir gražiai gieda, o būdama dar tik moksleivė jau sugeba suburti Medingėnų parapijos chorą. Nuostabu, kad didžiąją šio choro dalį sudaro ūkininkų Budrių šeima.

Po Visų Šventųjų iškilmės, lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną, šv. Mišios už Medingėnų parapijos mirusiuosius buvo aukojamos Rietavo parapijos klebono kun. Antano Gutkausko iniciatyva gražiai sutvarkytoje Medingėnų kapinėse esančioje koplyčioje. Medingėniškiai šią koplyčią vadina mažąja Medingėnų kapinių bažnytėle. Kun. A. Gutkausko rūpesčiu renovuota ir Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia, sutvarkytas jos šventorius.

Tad Vėlinių dieną gausiai susirinkusiems medingėniškiams bei iš toliau atvykusiems į šias kapines aplankyti savo mirusiųjų koplyčioje vyko gedulinės Vėlinių dienos pamaldos, pradedant Kryžiaus kelio maldomis (koplyčioje yra Kristaus Kančios kelio paveikslai), šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. A. Pudžiuvelis. Giedojo Medingėnų bažnyčios choras, vadovaujamas G. Budrytės. Kun. A. Pudžiuvelis pasakė homiliją, skirtą mirusiųjų atminimui pagerbti, vyko gedulinga procesija po kapines, sustojant prie visų keturių kapinių kampų, pašlakstant kapus švęstu vandeniu, pasmilkant smilkalais.

Medingėniškiai yra dėkingi kun. A. Pudžiuveliui už jo nuoširdumą bei rūpinimąsi Medingėnų parapijos gyvaisiais ir mirusiais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Plungės rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija