2015 m. gruodžio 18 d.    
Nr. 47
(2167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Stasys Šilingas nebepriklauso šeimai, jis priklauso visai Lietuvai...

Lina Eringienė

Rusnės Šilingaitės sūnus Saulius
Kubilius rodo Amerikos lietuvių
laikraštį „Draugas“, kuriame
1985 m. lapkričio 23 d. buvo
išspausdintas dukros Laimos
Šilingaitės straipsnis apie tėvą

Tokią prasmingą frazę renginių, skirtų iškilaus Lietuvos valstybės kūrėjo, Valstybės Tarybos pirmininko, Teisingumo ministro, I ir II Seimo nario, teisininko, visuomenininko, Lietuvos šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininko, lietuviškos spaudos leidėjo Stasio Šilingo 130-osioms gimimo metinėms Šakių rajone ištarė vaikaitis Saulius Kubilius.

Žmogus, tris dešimtmečius kūręs mūsų valstybę, 1885 m. lapkričio 23 d. gimė Vilniuje. Mokydamasis Vilniaus berniukų gimnazijoje, S. Šilingas išmoko rusų kalbos, o lietuvišką žodį girdėjo tik Darsūniškyje iš vietos valstiečių, su kuriais jam kartais tekdavo eiti dirbti ūkio darbus. Aukštąjį išsilavinimą įgijo Maskvos universitete. Buvo Maskvos lietuvių studentų draugijos valdybos pirmininkas. Jis aktyviai dalyvavo revoliuciniuose judėjimuose, redagavo „Aušrinę“, leido lietuvių rašytojų almanachą „Pirmasis baras“, bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“. Jau 1914 metais paskelbė „Gintarinę deklaraciją“ dėl Mažosios Lietuvos sujungimo su Didžiąja Lietuva. 1917 metais įkūrė demokratinę tautos laisvės Santaros partiją, buvo išrinktas Lietuvių tautos tarybos pirmininku. Lietuvių konferencijoje Stokholme įkūrė Lietuvių–švedų draugiją. 1918 metais Vilniuje kūrė Lietuvos kariuomenę, buvo įtrauktas į miesto tarybą. Pirmaisiais Nepriklausomos valstybės metais Kaune dirbo advokatu, 1924 metais išrinktas Šaulių sąjungos Centro valdybos pirmininku. Jo rūpesčiu įsteigta M. K. Čiurlionio galerija, Kauno meno mokykla, Operos teatras. 1922 metais kaip Krikščionių demokratų ūkininkų sąjungos atstovas vėl buvo išrinktas į Pirmąjį Seimą, vadovavo Užsienio reikalų komisijai. Matydamas grėsmę Lietuvos valstybei, S. Šilingas su kitais bendraminčiais dalyvavo 1926 metų perversme ir po jo paskirtas teisingumo ministru. Įsteigė Vilniui vaduoti sąjungą, Lietuvai pagražinti draugiją.


Krištolinės sąžinės valstybininkas

Lapkričio 13 dieną Stasio Šilingo 130-osios gimimo metinės paminėtos Kelmėje, Žemaitės viešojoje bibliotekoje. Popietė pavadinta „Krištolinės sąžinės valstybininkas“. Renginyje pranešimą apie savivaldos formavimąsi Kelmės krašte skaitė Kelmės krašto muziejaus darbuotojas Rimantas Serva. Kai kuriuos S. Šilingo gyvenimo ir veiklos faktus apžvelgė Tytuvėnų šaulių 5-osios kuopos vadas, istorijos mokytojas Robertas Mosėjus. Savo mintimis apie senelį pasidalino į Lietuvą iš Italijos atvykęs ir Kelmėje pirmą kartą apsilankęs S. Šilingo anūkas, „Vatikano radijo“ redaktorius Saulius Augustinas Kubilius, kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, paminėjimo renginių ciklą inicijavusios Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas bei turėjęs galimybę pabendrauti su S. Šilingu Kelmėje paskutiniaisiais jo gyvenimo metais žurnalistas Bronislavas Klimašauskas. Žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija