2015 m. gruodžio 18 d.    
Nr. 47
(2167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

„Senvagė“ – istorijos ir kultūros žurnalas

Bronius VERTELKA

Kalba skulptorius prof. Gediminas
Karalius, centre – internetinės
svetainės Bernardinai.
lt vyr. redaktorius Donatas
Puslys, kairėje – „Senvagės“
vyr. redaktore Liuda Jonušienė

Lapkričio 27-osios pavakarę į Dailės galeriją rinkosi menininkai, kultūros darbuotojai, atėjo didokas fotografų profesionalų būrelis. Tačiau neteko matyti vietos valdžios atstovų, nors čia vyko solidaus istorijos ir kultūros žurnalo „Senvagė“ antrojo metų numerio sutiktuvės.

Vyriausioji žurnalo redaktorė žurnalistė ir rašytoja Liuda Jonušienė pastebėjo, kad, be septynių mieste šiandien veikiančių kultūros įstaigų, reikalinga turėti ir Dailės muziejų, kuris galėtų sutalpinti prabėgusio šimtmečio skulptūros, tapybos ir tekstilės darbus. Daugėja menotyrininkų, rašančių apie profesionaliąją dailę, fotografiją. 2015-aisiais miesto kultūrą praturtino du svarbūs renginiai – Dailės dienos ir Fotografijos bienalė. Lapkritį Juozo Miltinio dramos teatras minėjo 75 metų jubiliejų. Tokia proga „Senvagėje“ spausdinama unikalaus dokumento – pirmosios premjeros ir teatro įsteigimo programėlės faksimilė. J. Miltinio pavardė čia paminėta tik vieną kartą – kaip spektaklio režisieriaus. Bendroje kolektyvo nuotraukoje nelabai jį atpažinsi. Leidinyje pateiktas kun. Ipolito Vercinskio rankraštinis darbas „Panevėžio parapijos statistinis aprašymas“, datuotas 1851 metais. „Senvagėje“ spausdinama daug nuotraukų, straipsnių įvairiomis temomis, todėl ji atrodo patraukliai. Joje – ne vien apie tai, kas vyko per prabėgusį pusmetį, yra ir senesnių dalykų. L. Jonušienė, didžiulėmis asmeninėmis pastangomis sugebėjusi atgaivinti beveik 24 metus tylėjusią „Senvagę“ (po pirmojo jos numerio), sakė, jog reikia ne vien paviešinti kultūrinius įvykius, bet ir įsigilinti, kodėl jie vyksta arba kodėl nevyksta. Galima suabejoti žurnalo pavadinimu, gali jis kam nors ir nepatikti, bet senoji Nevėžio upės vaga – ne stovintis vanduo, bet laiko sąnašos.

Vyriausiasis Internetinės svetainės Bernardinai.lt redaktorius Donatas Puslys, pristatytas kaip vienas žurnalo autorių ir talkininkų, kalbėjo, kad Panevėžys – jo gimtasis miestas, o „Senvagė“ – Aukštaitijos sostinės metraštis, fiksuojantis laiko aktualijas. Daugelis Lietuvos gyventojų žino, kad mieste yra gražiai sutvarkytas gamtos kampelis – Senvagė, bet ne visi žino, kad vėl leidžiamas tokio pat pavadinimo istorijos ir kultūros žurnalas. Studijų Vilniuje metu D. Puslio prašydavę pakalbėti panevėžiškių tarme. Dabar sostinėje gyvenantis buvęs panevėžietis ir dabar ją puikiai prisimena. Kartais Aukštaitijos sostinę Panevėžį nuvertina sakydami, kad čia nieko gero nevyksta, o kažkur kitur gyvenimas kunkuliuoja. Pasak D. Puslio, reikia pasakoti apie miestą prie Nevėžio upės krantų.

Įdėmiai išklausytos prof. Gedimino Karaliaus – vieno iš pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų (pokalbis su skulptoriumi spausdinamas žurnale, pristatoma jo kūryba) gilios, išmintingos įžvalgos apie kultūros poveikį, įtaką žmogui. Nors Vilnių palikęs ir gimtinėje, Vadokliuose, už 30 kilometrų nuo Panevėžio, įsikūręs žymus menininkas teigė, kad nesantis žodžio meistras ir neturintis geros iškalbos, apgailestavo, kad prarandamas ryšys tarp žmonių. Be to, anot jo, nėra teisinga, kad ginče gimsta tiesa. Ji gimsta tylumoje, kada esi susikaupęs savyje, paniręs į dvasines gelmes. Profesoriaus pasisakymas buvo tarsi jo vidinio skausmo išsiliejimas.

Leidinio vyr. redaktorę L. Jonušienę sveikino ir gėlių puokštę įteikė Kolegijos – vienintelės savarankiškos aukštosios mokyklos – direktorius Egidijus Žukauskas, gražius Seimo nario Povilo Urbšio linkėjimus perdavė jo padėjėja Nomeda Simėnienė. Maloniai stebino Regimantas Matulevičius. Jis grojo ne vienu muzikos instrumentu ir atliko keletą dainų.

Antrasis šių metų „Senvagės“ numeris išleistas 1000 egzempliorių tiražu. L. Jonušienė džiaugėsi, jog parduodamas leidinys neužsiguli.

Panevėžys
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija