2015 m. gruodžio 18 d.    
Nr. 47
(2167)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

2015 metų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė – dr. doc. Dalia Urbanavičienė

Lietuvos Vyriausybė 2015 metų Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją paskyrė dr. doc. Daliai Urbanavičienei už reikšmingą visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje, tradicinių šokių tyrinėjimą, puoselėjimą ir sklaidą. 1992 metais Kultūros ministerijos įsteigta Valstybinė J. Basanavičiaus premija skiriama kasmet už reikšmingus pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. 500 bazinių socialinių išmokų dydžio premija skiriama iki lapkričio 15 dienos, o įteikiama J. Basanavičiaus gimimo dienos proga Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Humanitarinių mokslų daktarė D. Urbanavičienė, etnomuzikologė, Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkė, etninės kultūros srities įstatymų rengimo iniciatorė ir rengėja, tradicinių šokių klubo steigėja, Lietuvoje yra bene ryškiausia etnochoreologijos tyrinėtoja, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse šios srities organizacijose ir jų veikloje. Jos mokslinių tyrimų sritys – etnochoreologijos raida, apeiginiai šokiai, žaidimai ir veiksmai, šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, tradicinio šokio raida ir nūdiena Lietuvoje, šokio užrašymo metodika ir notacijos sistemos, choreografinio folkloro klasifikavimas ir analizė, muzikinio folkloro rinkimo ir folkloro archyvų darbo metodika. Šiomis temomis D. Urbanavičienė paskelbė per 50 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, dvi monografijas (baigia rengti trečią), pateikė per 70 pranešimų konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, skaitė paskaitas mokytojams bei kultūros darbuotojams ir plačiai visuomenei. D. Urbanavičienė buvo viena iš pagrindinių Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos steigimo iniciatorių, o 2014 metais išrinkta šios sąjungos pirmininko pavaduotoja. D. Urbanavičienės iniciatyva Lietuvos etninės kultūros draugija Vilniuje nuolat organizuoja Tradicinių šokių klubo renginius, kuriuose derinami šokių mokymas, socialinės tradicinių šokių funkcijos populiarinimas bei kasmetinės tarptautinės tradicinių šokių vasaros stovyklos. Nuo 2013 metų stovyklose įgyvendinama D. Urbanavičienės idėja pažinti atskirų Lietuvos etnografinių regionų choreografinio folkloro ypatumus. 2015-aisiais tai atsispindi ir klube įgyvendinant D. Urbanavičienės vadovaujamą projektą „Etnografinių regionų choreografinio folkloro sklaida Vilniaus tradicinių šokių klubo veikloje“. D. Urbanavičienė yra Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo narė.

 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija