2015 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2168)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Nėra laiko mylėti...

Marija Gustainienė

Knygos „Nėra laiko mylėti“ viršelis

Tokiu pavadinimu išleista mano šeštoji pamąstymų knyga. Kasdieną bendraudama su žmonėmis ir stebėdama jų elgesį įvairiose situacijose, pastebiu keistų įžvalgų: žmonės sako viena, o daro kita. Kap įmanydami stengiasi paslėpti savo silpnybes, ieško priežasčių aplinkoje: kaltas kažkas dėl to, kad jiems nesiseka, negali išbristi iš dvasinių bėdų, patiria abejonių, nepasitiki savo jėgomis. Atrodo, rūpesčiai  gula ant jų pečių, bet ironiška yra tai, kad  dejuodami ir skųsdamiesi jie nesprendžia savo problemų, bet labai atidžiai seka kitų gyvenimus ir duoda savus patarimus, kaip tvarkytis. Pasiklausau ir apninka keistos emocijos ir nesuvokimas: kas darosi su žmonėmis? Atrodo, kad jie turėtų kažkokius gyvenimo taisyklių vadovėlius, žinotų, kaip reikia teisingai vaikus auginti, darbus dirbti, santykius gludinti. Bet kodėl jie patys neranda atsakymų į savo labai painius klausimus?


Sugrįžimas „į vaikystės mielą salą...“

(Apie Saulutės Genovaitės Markauskaitės monografiją „Krekenava laiko tėkmėje“)

„Atšvęskite savo penkiasdešimtuosius metus... Ir grįžkite kiekvienas į savo valdas. Ir kiekvienas grįžkite į savo gentį...“ (Mozė, 3-ioji knyga, 25 str.). Tikima, kad šiuose Išminties žodžiuose slypi gili paslaptis –žmogaus gyvenimo prasmės įtvirtinimo žemėje ir danguje sėkmė, kurią, kaip mitologiniam graikų Antėjui teikia gimtoji žemė, prie jos prisilietus..

2014 m. rugsėjo 14 d. Krekenavoje, spalio 24 d. Kaune Pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje bei 2015 m. vasario 7 d. Vilniaus Jurgio ir Marijos Šlapelių muziejuje buvo sutikta Saulutės Genovaitės Markauskaitės monografija „Krekenava laiko tėkmėje“ (2014), kurioje pateikta beveik viso šimtmečio Krekenavos miestelio istorija.

Krekenava – senas, romantiškas ir tvarkingas Lietuvos miestelis, nutolęs nuo Panevėžio tik per 13 km, dabar turintis apie 2 tūkstančius gyventojų, žymus savo kultūriniu paveldu. Knyga skiriama miestelio 605-ųjų metinių sukakčiai, chronologiškai sutapusiai su Stebuklingojo Švč. Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslo, pirmosios Krekenavos bažnyčios 595-ųjų metinių sukaktimi, anticarinio 1863 metų sukilimo ir vieno iš jo vadų – kun. Antano Mackevičiaus, dirbusio Krekenavoje 1862–1863 metais, – 150-osiomis žūties metinėmis bei mokytojo Mykolo Antanaičio statytos Orelių mokyklos, kurioje mokėsi knygos autorė, 80 metų sukaktimi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija