2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Seimo narė D. Mikutienė pasitelkė prokuratūrą, siekdama užčiaupti visuomenininkus

Plakatas, skirtas atkreipti
dėmesį į Seimo narės
Dangutės Mikutienės veiklą Seime

Atsižvelgdami į informaciją, pasirodžiusią spaudoje apie neva Trakuose surengtą šmeižto išpuolį prieš Seimo narę, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkę Dangutę Mikutienę, tos akcijos organizatoriai nesupranta, kodėl Seimo narė įsižeidė. Akcija buvo skirta atkreipti dėmesį į Trakuose išrinktos Seimo narės D. Mikutienės veiklą Seime. Per 2015 metus dėl alkoholio vartojimo įvyko Kražių žudynės, nuolat daugėja kitų, su alkoholio vartojimu susijusių nelaimių. Tačiau šiame kontekste Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė susirūpino degalinių verslu, norėdama atšaukti nuo 2016 m. sausio 1 d. turėjusį įsigalioti draudimą prekiauti alkoholiniais gėrimais degalinėse, užuot ieškojusi sprendimų stabdyti geometrine progresija prastėjančią Lietuvos žmonių sveikatą. Dar 2001 metų rugsėjį D. Mikutienė kartu su kitais Seimo nariais pasiūlė leisti prekiauti alkoholiu degalinėse, ir tai buvo priimta. Tai – ne pirmas D. Mikutienės, kaip sveikatos reikalų komiteto narės, darbas siekiant liberalizuoti prekybą alkoholiu, didinti nelaimingų šeimų ir aukų skaičių Lietuvoje didinant suvartojamo alkoholio kiekį. 2011 metais Seimo narė viešai mušėsi į krūtinę, kad alkoholio reklamos draudimo įstatymo, turėjusio įsigalioti 2012 m. sausio 1 d., negalima atšaukti, tačiau, atėjus metui balsuoti, balsavo dėl atšaukimo. Piktindamiesi tokiu Sveikatos reikalų pirmininkės elgesiu tiek Seime, tiek viešojoje erdvėje, akcijos organizatoriai nusprendė padaryti skrajutes, panaudodami D. Mikutienės atvaizdą. Panaudodami meninę formą – šaržą – jas dalino Trakų rajono gyventojams, išsamiai informuodami apie Seimo narės veiklą priimant alkoholio pramonei palankius sprendimus. Galima džiaugtis, kad Trakų ir Lentvario apylinkių rinkėjai susidomėję diskutavo šiuo klausimu su akcijos organizatoriais. Jie yra pasiryžę informuoti ir apie kitų Seimo narių darbelius jų rinkiminėse apygardose tokiomis priemonėmis, kuriomis jie, kaip visuomenininkai, bus pajėgūs, kurios yra paveikios.

Internete, „Budelių galerijoje“, (https://www.facebook.com/Lietuvos-budelių-galerija-731246603647242/?fref=ts) galima susipažinti su Seimo narių veikla, atstovaujant alkoholio pramonei, priiminėjant įstatymus.

Per pastaruosius trejus metus Seime nebuvo priimtas nė vienas sprendimas, kuris iš esmės spręstų alkoholizmo problemą Lietuvoje. Blaivybės propaguotojai ir šalininkai negali žiūrėti į tokią situaciją, kai dėl alkoholio vartojimo žmonėms darosi nesaugu išeiti į gatvę.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija