2016 m. sausio 8 d.    
Nr. 1
(2169)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Ne tik polonezas

Renginio programos atlikėjos (iš kairės):
aktorė, renginių režisierė Virginija
Kochanskytė, dainininkė, tarptautinių
konkursų laureatė Giedrė Zelcaitė,
pianistė, tarptautinių konkursų
laureatė Vaiva Purlytė

„Jei ne tragiškas mano tėvynės ir tautos likimas, būčiau tapęs kompozitoriumi“, – artėjant gyvenimo saulėlydžiui, karčiai apgailestaudamas yra išsitaręs valstybės veikėjas kompozitorius kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis. Kunigaikščiui, įžymiam Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, abiejų Tautų Respublikos valstybiniam veikėjui, diplomatui, politikui, vienam iš 1794 metų sukilimo vadų, Rusijos caro Aleksandro I slaptajam patarėjui, Vilniaus universiteto garbės nariui pasaulinę šlovę atnešė polonezas ,,Atsisveikinimas su Tėvyne“. Ir jau daugiau kaip 200 metų per bekraštes įvykių erdves keliauja ir smelkiasi į klausytojų širdis Tėvynės ilgesio melodijos. Šių nuostabių melodijų turėjome galimybę klausytis ir mes, gargždiškiai, nes renginys vyko Gargždų kultūros centre.

Kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui dedikuotame renginyje „Sugrįžimas į Tėvynę“ skambėjo jo romansai ir kūriniai fortepijonui, laiškų, knygų, atsiminimų fragmentai, išryškėjo išskirtinis talentingos romantiškos kunigaikščio M. K. Oginskio asmenybės portretas dramatiškoje XVIII–XIX amžių sandūroje.

Atlikėjų artistiškumas, įtaigiai kuriama dvaro meno salono atmosfera įdomiai, emocingai nuteikė mus, žiūrovus. Aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė daug informacijos pateikė apie M. K. Oginskį, jo ryšius su Gargždais, pasakojo įdomių legendų iš jo gyvenimo. Tai buvo labai prasminga ir įdomu, nes mes mažai apie jį žinome. Subtiliai jo kūrinius atliko pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Vaiva Purlytė ir dainininkė, tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zelcaitė. Renginio metu nenaudoti mikrofonai, tad salėje viešpatavo rami, pakili, šventinė atmosfera. Gausiai salėje susirinkusiems klausytojams tai buvo nuostabus prieššventinis vakaras, paskatinęs susimąstyti apie gyvenimo prasmę, amžinąsias vertybes, M. K. Oginskio veiklą. Greitai prabėgo nuostabus vakaras. Nuoširdžiais plojimais padėkota atlikėjoms.

Kazimiera Sipienė

Gargždai
D. Samaliaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija